God se oorvloed en Dankbaarheid

image_pdfimage_print

 

Passion is not a substitute for clarity. Volume is not a substitute for content. Emotion is not a substitute for conviction. —H.B. Charles Jr

 

God se oorvloed en Dankbaarheid

C. Christopher Smith en John Pattison het onlangs ‘n boek, Slow Church, geskryf wat besig is om baie aandag te geniet. Ek gaan ‘n aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Get up in the morning and look at the world in a way that takes nothing for granted. Everything is phenominal; everything is incredible; never treat life casually. To be spiritual is to be amazed – Abraham Heschel

Dankbaarheid is die brug tussen oorvloed en vrygewigheid. Dankbaarheid is ‘n geestelike dissipline wat doelgerig nagestreef moet word. Dit is die manier waarop ons God prys vir al sy gawes; dit is die energie wat ons dwing om daardie gawes te deel. Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is (Hebreërs 13:16).

 

Dankbaarheid is ‘n belangrike tema in die Bybel, want God is ‘n God wat gee. God is the fountain of goodness and mercy (Calvyn). God voorsien en ons moet met lof en dankbaarheid reageer. Die Israeliete moes dankoffers gebring het. Die Psalms is vol danksegging: Dan sal ek U in ‘n volle vergadering dank en voor die hele gemeente prys (Psalm 35:18). Ons kry dieselfde in die Nuwe Testament: Wees altyd dankbaar … met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange  en ander geestelike liedere sing (Kolossense 3:15 – 16).

God gee en die mens reageer in dankbaarheid. In ons gebroke wêreld werk dit nie altyd so nie. Mense is dikwels ondankbaar. Ons leef in ‘n verbruikerskultuur, waar ons nie tevrede sal wees voor ons alles het nie. Die gevolg van hierdie benadering is wantroue, stukkende verhoudings, oorlog, honger, ekonomiese ongelykheid, ens. Dankbaarheid kan ons van ontevrede, vreesbevange mense beweeg na mense wat tevrede en rustig is.

Dankbaarheid vereis egter oefening. Ons moet elke dag met woorde van lof begin en eindig. Mettertyd sal ons oral om ons tekens van God se seëninge raaksien. Be thankful for the smallest blessing, and you will deserve to receive greater (Thomas a Kempis).

Ons probleem is egter dat ons altyd fokus op dit wat ons nie het nie, wat ons nie kan doen nie – daar waar ons tekort skiet. Dit wat afwesig is, verberg dit wat daar is. Ons fokus meer op ons behoeftes as op ons bates. Gemeentes moet ophou beklemtoon wat nie daar is nie en eerder fokus of dit wat wel daar is. Daarom wys navorsing dat dankbare mense gelukkiger as ondankbare mense is.

Volgende keer gaan ons na vrygewigheid en gasvryheid kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...