God se sending

image_pdfimage_print

 

Where Scripture speaks, God speaks – Augustinus

 

God se sending

Die kerk is baie geneig om teologie (hoe God is, wat Hy gesê en gedoen het) van sending (oor ons en wat ons doen) te skei. Maar ons sending word van God se sending afgelei. Ons teologie van God moet sy sending insluit. Christopher Wright sê dat baie mense missio Dei gebruik as verwysing na die optrede van God om te stuur. Doen ons dit ignoreer ons ‘n aantal belangrike temas wat noodsaaklik is vir ons verstaan van die volheid van God se sending en ons eie sending.

 

Missio Dei kan soos volg gedefinieer word: Die toewyding van God om Homself bekend te maak aan sy skepping met die doel om die skepping te verlos en te herstel tot sy regte verhouding met God. Hierdie verhaal van God wat Homself bekendstel, is ‘n belangrike storie in die Bybel. God het Hom aan Abraham bekend gemaak. Daarmee lanseer Hy sy groot agenda om al die nasies van die wêreld te seën.

 

In die Nuwe Testament vervul Jesus God se sending om Homelf bekend te stel. Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend (Psalm 19:2). Hulle kommunikeer kennis  van God se onsigbare eienskappe – soos sy ewige mag en teenwoordigheid.

 

Maar die mens het ook ‘n sending – om oor die aarde te heers en dit te versorg; In die Ou Testament het Israel ook ‘n sending gehad – om God se agent te wees in sy seën van al die nasies; Jesus het ‘n sending gehad – om die sending van Israel te vervul deur ons sonde aan die kruis te dra; die kerk het ook ‘n sending – om saam met God deel te neem aan die bymekaarmaak van die nasies.

 

Die sending van God beheer die storie van die Bybel vanaf die gebrokenheid van die volke (Genesis 11) tot by die genesing van die nasies ( Openbaring 21 – 22). Die oorkoepelende storie van die Bybel en die wêreld is God wat Hom openbaar. Dit is dan die motivering en doel van die kerk se sending. Die kerk se sending vloei direk voort uit God se sending Die kerk se aktiwiteite is die nederige deelname aan God se groot werk. God is op ‘n sending en ons is sy medewerkers.

 

 

image_pdfimage_print