Heiligmaking: Wat sê die Bybel?

image_pdfimage_print

Courage is going from failure to failure without losing enthusiasm – Winston Churchill

Heiligmaking: Wat sê die Bybel?

Die begrip heiligmaking word vir ‘n verskeidenheid van onderwerpe in die Bybel gebruik. In Genesis 2:3 lees ons dat  God die sewende dag as gereelde rusdag geheilig het. In Eksodus 28:41 lees ons dat Moses Aäron en sy seuns moet salf en heilig hulle (OAV).

In Matteus 6:9 leer Jesus sy dissipels bid: Ons Vader, wat in die hemel is. Laat u Naam geheilig word. Dit is duidelik dat die omstandighede mag wissel, maar die algemene betekenis van die woord verander nie. Heiligmaking beteken om iets of iemand uniek te verklaar of om dit/hom af te sonder – om dit/hom heilig te maak.

In die Christelike teologie word die woord heiligmaking meestal gebruik om die afsondering (heiligmaking) van Christene te beskryf. Nadat Christene deur God vrygekoop en aangeneem is, begin hulle ‘n proses waardeur hulle, deur die krag van die Heilige Gees, verander word om meer en meer soos Christus te word.

‘n Gedeelte wat hierdie proses beskryf is 1 Tessalonisense 5:23 – 24: Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen,  want Hy wat julle roep is getrou. Kyk ook na die OAV: En mag Hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel-en-al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen.

Seker die wonderlikste, en belangrikste, ding wat ons van heiligmaking kan sê, is wat Paulus hier baie duidelik uitspel:  heiligmaking is ‘n optrede van God – Hy het dit begin en Hy sal dit voltooi … Hy wat julle roep is getrou.

 

image_pdfimage_print

You may also like...