Heiligmaking – Vraag

image_pdfimage_print

Heiligmaking – Francois Malan

Willie vra:

My vraag handel oor die wedergeboorte en heiligmaking. 1Petrus 1;3 sê God Hy het Sy liefde aan ons betoon deur die proses te begin wat op ons wedergeboorte uitgeloop het .Ek verstaan God alleen kan die wedergeboorte bewerkstellig. Ek is nou ‘n nuwe mens . Is die heiligmaking die proses waar ek streef om soos Jesus te word – soos Hy was toe Hy as mens op die aarde was, want ek kan tog nooit aan Sy Goddelike natuur gelyk word nie . Speel die selfdissipline waarna Petrus in 2 Petrus 1 verwys ‘n rol ? Het dit te make met ‘n keuse wat ek maak? Het ek n rol/verandwoordelikheid in HeiligMaking?

ANTWOORD

Prof. Francois Malan antwoord:

1 Petrus 1:3 prys God, wat ons deur sy groot barmhartigheid weer laat gebore word het tot ‘n lewende hoop, deur die opwekking van Jesus Christus uit die dood. Daardeur het ons Hom lief as ons Vader en glo ons glo ons in Hom as ons God vir wie ons lewe (3:8).

 

1:1-2 het Petrus reeds gesê dat God ons uitgekies het om deur die Heilige Gees geheilig te word om aan Hom toegewyd te lewe, deur aan Jesus Christus gehoorsaam te wees en deur sy bloed gereinig te wees. 

 

Geloof in God en sy Seun word deur die Heilige Gees bewerk, deurdat Hy ons met die verkondiging van die woord van God oortuig van God se liefde en genade wat ons deur Jesus se liefdesoffer red. Die Heilige Gees het reeds in ons kom woon om ons tot geloof in Jesus te lei, ons aan Jesus te verbind om, saam met die Seun van God, kinders van God te wees (Joh 16:9-11; Rom 8:11, 14-17), sodat ons al meer soos Jesus word (2 Kor 3:18).

 

1 Petrus 1:13-16 is ‘n oproep om heilig te lewe: ons verstand moet ingespan word om God se woord te begin verstaan en hoe ons, as begenadigdes van God, aan Hom toegewyd moet lewe volgens sy woord.

            As God se gehoorsame kinders moet ons ons lewe nie meer inrig volgens ons eie begeertes en selfsug nie (vgl. ook Rom 8:12-13). Soos God heilig is, moet ons ook in ons hele lewenswandel heilig wees, dit beteken om toegewyd aan God en sy woord lewe.

            Dit beteken dat ons soos ons Vader moet word. In Matteus 5:43-48 sê Jesus: Julle moet julle vyande liefhê en bid vir dié wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. Wees julle dan volmaak in die liefde soos julle Vader volmaak is. Liefde is nie ‘n gevoel nie, maar ‘n wilsbesluit om selfs jou vyand lief te hê omdat God jou lief het en ook vir hom/haar.

 

My rol in heiligmaking is om die sonde te los, versoekings te weerstaan, en te lewe volgens die riglyne van God se woord. Dit kan ek nie op my eie en in eie krag doen nie, maar daarvoor het God in my kom woon deur sy Gees; om ons te lei en die krag te gee om reg te besluit en dit uit te voer. Hy staan ons ook by om reg te bid en so in afhanklikheid van God te lewe (Rom 8:26-30).

 

Maar sonder liefde is daar geen heiligmaking nie. Jesus se nuwe gebod aan sy dissipels voor sy dood was: julle moet mekaar liefhê, soos Ek julle liefhet moet julle mekaar liefhê (Joh 13:34; 15:12). En 1 Johannes 4:7-8 sê: God is liefde, elkeen wat liefhet is ‘n kind van God, en wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie.

            Die Heilige Gees maak ons deel van die liefde tussen die Vader en die Seun en die Gees. Galasiërs 5:22-23 sê die vrug van die Gees in ons lewe is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So lyk heiligmaking, sodat ek sal begin lewe deur myself te verloën en Jesus te volg in gehoorsaamheid aan sy woord en sy voorbeeld.

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...