Het Jesus geweet dat Hy die Seun van God is?

image_pdfimage_print

Het Jesus geweet dat Hy die Seun van God is? – Francois Malan

Andre vra: 

Het Jesus geweet dat hy die seun van God is of moes hy dit bloot geglo het.

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Die Evangelieskrywers was blykbaar oortuig dat Jesus geweet het dat Hy die Seun van God is.

Volgens Lukas 2:49 sê Hy op twaalfjarige ouderdom vir sy ma: Het u nie geweet dat Ek in die huis (letterlik: dinge) van my Vader moet wees nie?

Met sy doop deur Johannes die Doper sê die stem uit die hemel sodat die mense kan hoor wie Hy is: Jy is my geliefde Seun. Oor jou verheug Ek My (Luk. 3:21-22).

Na sy doop deur Johannes die Doper lei die duiwel Hom na die woestyn waar Hy vir

veertig dae deur die duiwel versoek is om te bewys dat Hy die Seun van God is (Lukas 4:1-11).

Toe Jesus in Nasaret begin preek, sê Hy dat die profesie van Jesaja in Hom vervul is dat die Gees van die Here op Hom is om die genadejaar van die Here aan te kondig (Luk 4:16-21).

In Matteus 11:27 sê Jesus bv. My Vader het alles aan My toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak.

In Mat 26:64 sê Jesus: Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel.

Na sy opstanding sê Jesus: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Mat 28:18.20).

In Markus 9:7 kom die stem uit die hemel weer: Dit is my geliefde Seun, luister na Hom.

In Markus 10:48: Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.

Die hele Evangelie volgens Johannes getuig van Jesus se bewussyn dat Hy die Seun van God is, bv. die ‘Ek is’ uitsprake (soos God Hom self aan Moses bekend gestel het as ‘Ek is’ in Eksodus 3:14; vgl. Jes 41:4; 43:10,11; 46:6): Ek is die brood wat lewe gee (6:35), die lig vir die wêreld (8:12), die ingang vir die skape (10:7), die goeie herder (10:11), die opstanding en die lewe (14:6), die ware wingerdstok (15:1), of bloot ‘Ek is’ (4:26; 6:20; 8:24,28; 13:19; 18:5,6,8). In Joh 8:58: voor Abraham gebore is, was Ek al wat Ek is).

Hy sê: Ek voer die opdragte van my Vader uit 15:10; Hy doen niks op sy eie sonder sy Vader nie (5:19-20); sy woorde is die Vader se woorde (14:10,24; 17:8); die Vader is groter as Ek (14:28).

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...