Hoe moet ons Die Handelinge van die Apostels verstaan?

image_pdfimage_print

 

There will three effects of nearness to Jesus, all beginning with the letter h—humility, happiness, and holiness. Charles Spurgeon

 

Hoe moet ons Die Handelinge van die Apostels verstaan?

Ons gaan voort met Mel Lawrenz se blogs oor Understanding the Bible.

Ons sal nie Handelinge reg lees as ons dit slegs as ‘n klomp geskiedkunige besonderhede sien nie. Dit is ‘n voortsetting van wat sy nie-Joodse skrywer, Lukas, in sy evangelie begin het. In die evangelie het Lukas alles geskryf van wat Jesus gedoen het tot by sy hemelvaart. Hy begin hierdie boek deur onder andere te sê: Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. Die hoofspelers in hierdie verhaal is die apostels (insluitende Paulus) en die Heilige Gees. Handelinge is die verhaal van die Heilige Gees wat Jesus se volgelinge aanmoedig, bemagtig en lei op ‘n sending wat die wêreld sou verander.

 

Om Handelinge reg te verstaan, moet ons Lukas se doelwit in gedagte hou: om te vertel hoe die evangelie van Jesus Christus uit die beperking van Judea en Galilea breek en oor die gebied om die Middellandse See versprei en hoe dit die skeiding tussen Jood en heiden afbreek – dit word ‘n universele beweging. Dit is nie ‘n biografie van Petrus en Paulus nie – die fokus is op die verspreiding van die boodskap van Jesus en die maniere waarop mense dit aanvaar of verwerp het.

 

Lukas skryf nie hier ‘n handboek oor die funksionering van die kerk nie. Ja, Handelinge 2 beskryf vir ons gesonde geestelike toewyding. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede (2:42). Handelinge sê vir ons wat gebeur het en nie wat moet gebeur nie. Daar is geen kerkgeboue in Handelinge nie; ons verkoop nie meer ons grond en besittings nie. Die leierskapstruktuur van die vroeë kerk het met verloop van tyd ontwikkel. Daar is ook nie ‘n voorskrif oor hoe gereeld ons nagmaal moet gebruik nie.

 

Handelinge is nie ‘n lys van formules en beleid nie. Dit beskryf die dinamiese en dikwels onvoorspelbare beweging van die Gees van God in die tydperk van die apostels. Miskien is hier ‘n belangrike les vir ons: die lewenskragtigheid van die kerk is die gevolg van die teenwoordigheid en aktiwiteit van die Heilige Gees soos gelowiges deel van hierdie dinamiese beweging word.

 

Die struktuur van Handelinge kan as “immers uitwaarts” beskryf word. Daar is die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem op pinksterdag. Daarmee saam kry ons ook die bemagtiging van die apostels. Met Petrus se besoek aan Kornelius versprei die evangelie na die heidense wêreld. Dan kry ons die bekering van die vyandige Paulus en sy drie groot sendingreise. So val die een grens na die ander totdat dit uiteindelik in Rome, die setel van die Romeinse Ryk, kom.

 

Vandag sien ons steeds die siklus van Handelinge wathomself herhaal: verkondiging, vervolging, verspreiding. Gelowiges moet verstaan dat hierdie siklus in die verlede ook gebeur het en wat dit alles beteken.

 

 

image_pdfimage_print