Hoe verduidelik ons verskille in die Skrif?

image_pdfimage_print

 

A dead thing can go with the stream, but only a living thing can go against it – G.K.Chesterton

 

Hoe verduidelik ons verskille in die Skrif?

As jy parallelle verslae van iets het, verwag jy dat hulle moet ooreenstem, veral as jy sê dat hulle deur die Heilige Gees geïnspireer is. Ons weet dat God verskillende skrywers gebruik het om dieselfde gebeure neer te skryf. Hierdie skrywers kan die gebeure uit hulle eie perspektief beskryf met hulle eie literêre styl. Tog verwag ons ooreenstemming in die substans van dit wat neergeskryf is.

 

In die vroeë kerkgeskiedenis was daar al pogings om die evangelies te harmoniseer. Veral in Matteus, Markus en Lukas word dieselfde gebeure beskryf en hulle stem nie ooreen in elke klein besonderheid nie. Hoeveel engele was by Jesus se graf op die dag van sy opstanding? Op watter dag het Jesus en sy dissipels die paasmaal in die bovertek geëet?

 

Sommige teoloë voel dat hierdie verskille wel verduidelik kan word. Ander teolioë, daarenteen, voel dat hulle glad nie verduidelik kan word nie. Hulle voel ons moet net aanvaar dat daar verskille is. Dit sal dan die aanspraak op inspirasie deur die Heilige Gees as vals bewys.

 

Daar is ‘n paar baie moeilike gedeeltes in die Skrif. Selfs geleerdes is nie altyd gelukkig met die antwoorde wat gegee word om die verskille te verduidelik nie. In die oorgrote meederheid van gevalle kan hierdie verskille met mekaar versoen word.

 

 

 

 

image_pdfimage_print