Hoekom is daar pyn en lyding in die wêreld? (2)

image_pdfimage_print

For, because all of us are inclined by nature to hypocrisy, a kind of empty image of righteousness in place of righteousness itself abundantly satisfies us.”  – Johannes Calvyn

Hoekom is daar pyn en lyding in die wêreld? (2)

Tim Keller het pas ‘n belangrike boek – Walking with God through Pain and Suffering (2013) – geskryf waarin hy die vraag waarom daar pyn en lyding is die wêreld is, hanteer. Hierdie is sekerlik ‘n vraag wat almal van ons interesseer en waarop min van ons ‘n goeie antwoord kan gee. Ek glo dat in hierdie boek baie van ons vrae beantwoord sal word. Ek gaan dus ‘n hele aantal blogs hieroor skryf.

Lyding is ‘n brandende smeltkroes. [Smeltkroes = omstandigheid wat deur beproewing ‘n suiwerende invloed het – HAT] Vuur is ‘n bekende beeld van marteling en pyn in die Bybel.

As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder (Jesaja 43:2 – 3); Verheug julle hieroor, al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word (1 Petrus 1:6 – 7); Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie (1 Petrus 4:12).

Die Bybelse smeltkroes is soos die vuur wat ons in ‘n smidswinkel sal kry. Dit is gevaarlik, maar as dit reg gebruik word, kan dit metale vorm, suiwer en reinig. As ons lyding in geloof verduur, maak dit ons net sterker.

Ons gaan nou na drie aspekte van die smeltkroes van lyding kyk;

Deel I: Verstaan die smeltkroes

Deel II:  Trotseer die smeltkroes

Deel III: Stap saam met God in die smeltkroes

Volgende keer gaan ons begin om die smeltkroes van lyding te verstaan. Ons gaan kyk na die kultuur van lyding.

image_pdfimage_print

You may also like...