Is die Bybel God se woord?

image_pdfimage_print

Is die Bybel God se woord? – Francois Malan

Susan vra:

Hoe oortuig ‘n mens iemand dat die Bybel God se Woord is?

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

 

Die eerste probleem lê by oortuiging. Jesus het volgens Johannes 14:26 gesê: wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak/Helper/Trooster, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.      

            In Johannes 16:8 sê Hy: wanneer die Heilige Gees kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Daarop brei verse 9-11 uit:

            Die Gees van God kom mense oortuig dat hulle sondaars is voor God, en dat dit slegs deur die liefdesoffer van die Seun van God aan die kruis is dat ons sonde vergewe word.

            Die Gees kom om ons, namens Jesus, wat na die Vader toe gegaan het, te oortuig  van geregtigheid, nl. wat die regte pad van die lewe is, dat ons verhouding met God alleen reggestel kan word deur in Jesus te glo as die Seun van God, en die seggenskap oor ons lewe aan Hom oor te gee om deur sy woord gelei te word. Die Gees lei ons juis deur die woorde en die selfopofferende lewe van Jesus, soos in die Bybel opgeteken, om tot die besluit te kom dat ons in Hom sal glo.

            Die Gees oortuig ons van oordeel – die heerser van hierdie wêreld, die duiwel, die mensemoordenaar van die begin af, die vader van die leuen (vgl. Johannes 8:44), is reeds geoordeel deur Jesus, wat hom nie met mag en geweld veroordeel nie, maar deur sy liefdesoffer vir die mensdom en vir die wêreld, om ons met God te versoen; Hy verbreek die krag van die dood, deur self dood te gaan(wat in Genesis 2:17 as die die straf op sonde uitgespel is), en so, as God, self die straf op ons sonde te dra deurdat Hy aan die kruis selfs van God verlaat is (Matteus 27:46), en ons bevry om as kinders van God te lewe, wat al meer soos Jesus word, deur die werk van die Gees van God, wat in ons kom woon het met sy liefde (2 Korintiërs 3:18; Galasiërs 5:22-23).

            Die oortuiging van ‘n mens geskied deur die Gees van God, wat ons oopmaak om die woord van God te hoor en te gehoorsaam, sodat ons die liefde van God kan leer ken, en ons aan sy liefde oor te gee.

 

Die tweede probleem is of die Bybel die woord van God is. Die Bybel is deur mense geskrywe, kopieë daarvan is vir 1400 jaar lank met die hand oorgeskryf, en sedert die uitvinding van die boekdrukkuns tussen 1440-1450 n.C., is Bybels gedruk. Die vertaling van die Bybel – die Ou Testament uit die oorspronklike Hebreeus en die Nuwe Testament uit die oorspronklike Grieks – word ook deur mense gedoen. Daarom is die Bybel ‘n menslike boek, met verskillende mense met verskillende sienings en kultuur en swakhede, wat die Bybel geskryf het. Maar dit is juis die manier waarop God met ons wil praat. Daarom het Jesus, die ewige Woord van God, waardeur God die hemel en die aarde geskep het (Genesis 1:3; Johannes 1:1-3; 1 Korintiërs 8:6), wat God aan ons kom bekendmaak het, mens geword (Johannes 1:14), sodat God as mens ons kan kom aanspreek met sy wyse liefdeswoorde en opofferende liefdesdiens. So lyk ons God (Johannes 14:9-10), wat sy groot liefde vir ons kom bewys het deur Jesus se offerdood aan die kruis vir ons sonde.

            In 2 Timoteus 3:16 verwys Paulus na die Ou Testament: ‘die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek.’ Die verskillende mense wat aan die Bybel gewerk het, is deur God se Gees gelei, ook met die skrywe van die Bybel, elk vanuit sy eie hoek.

            In Romeine 15:4 sê Paulus: Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees.                

            Jesus het ook self na die Skrif verwys: Johannes 15:25: ‘die woorde wat in die Skrif geskrywe staan, moet vervul word…’   Matteus 5:17-19: ‘Ek het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker Ek julle: die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel.’

 

Die oortuiging dat die Bybel die woord van God is, kom slegs deur die Bybel te lees en jou vir die woord van God in die Bybel oop te stel. Daartoe help die Heilige Gees ons om tot die regte besluit oor die Bybel te kom. Wat ons vir ander daaroor kan doen, is om vir hulle te bid dat die Heilige Gees hulle sal oortuig, en hulle te nooi om die Bybel te lees, of saam met hulle te lees.

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...