Jesus se oorspronklike naam in Hebreeus?

image_pdfimage_print

Jesus se oorspronklike naam in Hebreeus? – Kobus Kok

‘n Leser vra:

I.V.M die name van God en Jesus. Vorige antwoord God se Naam – Kobus Kok ‘n Leser vra: Die … bediening het my en my man deurmekaar begin maak, want daar is waarhede in sowel as dinge waarmee ek nie saamstem nie. Eerstens praat hulle van YHWH- Yahweh as God en sê Here is van Baäl afgestam. Dan my vraag oor die naam Jesus wat Jashua of Jesous in Hebreeus moet wees. Hoekom het die vertalings die name van God en Jesus verander?

God is tog erg oor dat ons Sy Naam moet ken. Prof Kobus Kok antwoord: Die korrekte uitspraak van God en Jesus se naam Die hele argument dat ons God “Jahweh” moet noem en indien ons dit nie doen nie, ons onsself skuldig maak aan die misbruik van God se naam is baie problematies. In die eerste plek het alle Jode nie Hebreeus gepraat nie. Daar is ook ‘n Griekse Ou Testament wat algemeen deur die Jode gebruik is in die tyd van Jesus. Ons navorsing toon aan dat wanneer Paulus die Ou Testament aanhaal, hy uit die Grieks aanhaal. God word Theos en Kurios genoem in Grieks. In die oorspronklike Griekse Nuwe Testament noem Jesus self sy Vader pater, wat die Griekse woord vir “pa” is (vgl. Joh 5:18). In Johannes 1:1 word Jesus die “logos” (woord) genoem en word die Vader “theos” (God) genoem. Die woord theos wat “God” beteken is die algemene woord wat vir enige god gebruik is. Met ander woorde, die Nuwe Testament het die algemene woord vir God (theos) en Vader (pater) en nog baie ander terme gebruik. Om God se naam te ken, beteken nie dat jy dit in Hebreeus sê nie, maar of jy Hom ken en in verhouding met Hom staan. Die fokus moet dus nie val op die uitspreek van die “korrekte” Hebreeus of Grieks nie, maar of jy hom ken op persoonlike vlak en ‘n intieme verhouding met God en Jesus staan. Net vir interessantheid, wanneer die Jode uit die Ou Testament gelees het, het hulle elke keer waar God se naam geskryf staan nie eers sy naam genoem nie! Hulle het geglo dat God so Heilig is dat mens sy naam nie eers oor jou lippe mag noem nie. So, die ouens wat so baie maak van die korrekte naam vir God en Jesus se argumente val almal op verskeie plekke plat. Onthou ook net dat as ons as Christene antwoorde soek op hoe ons goed moet doen, ons die Nuwe Testament raadpleeg, en dat daar tussen die Nuwe Testament en die Ou Testament ‘n belangrike ontwikkeling plaasgevind het, naamlik dat Jesus gebore is, gesterf en opgestaan het. Die kruis en opstanding van Jesus verander die interpretasie van die Ou Testament. Een so ‘n voorbeeld is die Joodse eetgewoontes wat Jesus heeltemal kom verander het. ‘n Ander voorbeeld is die besnydenis en die streng nakoming van Joodse feeste wat heeltemal verander op grond van die Jesus-gebeure. Skrywer: Prof Kobus Kok Ek het ook hierdie probleem en is deurmekaar. Was Jesus se naam aan hom in Grieks gegee deur die Vader en indien nie, wat was die Hebreeuse name van God en Jesus. 

 

Antwoord

Prof Kobus Kok antwoord:

 

Jesus se oorspronklike naam in Hebreeus?

Die Nuwe Testament het ons in die mees oorspronklike vorm in Grieks. Die rede is dat die mense in die Nuwe Testament Grieks gepraat het. Die meeste Jode byvoorbeeld, en selfs Paulus, het Grieks gepraat.

In die evangelie van Matteus (Mat 1:21-25) kry Maria en dan ook Josef in ‘n droom, van God af die opdrag om hulle babatjie Jesus te noem. In die oorspronklike Grieks staan daar ekalese (hy het genoem) to honoma auto (die naam van hom) Iesoen (Jesus). Die Griekse woord Iesoen is ‘n Griekse uitspraak van die oorspronklike Hebreeuse naam Jeoshua, wat redder/verlosser beteken. Net so is Paulus se naam ‘n Griekse uitspraak van die oorspronklike Shaoel (Saul).

In vers Matt 1:24 word die woord Emmanuel gebruik, wat die Hebreeuse word is vir God met ons, en dan vertaal die Griekse skrywer van Matteus dit en sê dit beteken “Met hemoon (met ons) ho Theos (die God). So, hier word die Griekse woord “Theos” vir God en vir Jesus gebruik deur die oorspronklike Bybelse skrywers. In die woord Emmanuel word die woord El vir God gebruik.

In konklusie. Ek weet nie waar hierdie vreemde leerstellings vandaan kom waarin mense beweer dat almal verkeerde woorde vir God gebruik nie. Indien hulle die moeite doen om die oorspronklike tale te bestudeer, sal hulle sommer vinnig raaksien dat hulle teorieë heeltemal die punt mis en besig is om valse leerstellings te verkondig. 

 

Skrywer: Prof Kobus Kok

 

image_pdfimage_print

You may also like...