Kleingroepe

image_pdfimage_print

Troops of unclean spirits break forth in all directions, who, in order that they may escape from healthy discipline, which they can in no way submit to, seek every sort of pretext for slipping away from the authority of the Church. — Johannes Calvyn

 

Kleingroepe

Kleingroepe is nie dieselfde as Bybelstudie nie – kleingroepe is ‘n sleutelelement in dissipelskap. Meeste ondoeltreffende kleingroepe fokus net op gemeenskap en inligting. Natuurlik is beide goed, maar dit is nie voldoende nie. Bybelse kleingroepe moet op transformasie en gedragsverandering konsentreer. Wat is die elemete van doeltreffende kleingroepe wat lei tot dissipelskap, leierskap en vermenigvuldiging? Bill Easum noem ‘n paar van hierdie elemente.

 

  • Gemeenskap

Hierdie is ‘n noodsaaklike element, want om bande te vorm met ander gelowiges is noodsaaklik vir geestelike groei. As ‘n groep ‘n band vorm, kry mense ‘n veilige plek om oor ‘n gevaarlike evangelie en hulle eie geestelike pad te gesels. Dit is veral in groter kerke noodsaaklik dat mense ‘n plek kry waar almal hulle name ken.

 

  • Ontwikkeling van vakleerlinge

Hierdie verwys na mense wat hulle ambag by ‘n kundige leer. ‘n Goeie leier weet dat een van die maniere waarop hulle aanspreeklikheid getoets gaan word, is deur die aantal vakleerlinge wat hulle opgelei het om die stelsel van kleingroepe uit te brei.

 

  • Die ontwikkeling van dissipels

Almal kan doeltreffende dissipels wees, maar nie alle dissipels is leiers nie. Die opleiding en ondervinding is dieselfde. Beide verstaan dat die doel van dissipelskap is die gewilligheid om soos Jesus te word. Dissipels bereik die punt waar hulle gereed is om uitgestuur te word – binne en buite die vier mure van die kerkgebou. Hulle reageer op Jesus se opdrag: “Gaan.” Die eindresultaat van vakleerlinge in elke kleingroep is hulle voorbereiding vir bediening.

 

  • Vermenigvuldiging

Kleingroepe moet voortdurend vermenigvuldig. Hoekom?

  • Dit is hoe die Nuwe Testamentiese kerk gegroei het en hoe meeste kerke vandag steeds groei.
  • As groepe nie vermenigvuldig nie, stagneer hulle en word ‘n kliek.
  • Groepe wat reeds vir ‘n lang tyd bymekaar was, verwelkom gewoonlik nie nuwe mense nie.

Kleingroepe vermeerder gewoonlik nie deur te verdeel nie – hulle vermeerder as die vakleerling of leier die groep verlaat en ‘n nuwe groep vorm.

 

  • Toegerus om gestuur te word

Vermenigvuldiging beteken altyd dat mense buite hulle groep gaan. Bybelse dissipels is altyd gewillig om te gaan en na verskillende bedienings gestuur te word. Hulle begin ‘n nuwe groep of hulle word deel van die gemeente se uitreikbediening.

 

  • Uitreik

Doeltreffende kleingroepe reik gereeld uit na die omliggende gemeenskap. Hulle kies vir hulle ‘n projek. Dit is een ding om te leer van gemeenskap en ‘n ander ding om dit te beoefen.

 

Hierdie is enkele doelwitte van ‘n doeltreffende sisteem van kleingroepe wat lei tot persoonlike en korporatiewe groei.

 

image_pdfimage_print