Koinonia: Geestelike Gemeenskap

image_pdfimage_print

When a resolute young fellow steps up to the great bully, the world, and takes him boldly by the beard, he is often surprised to find it comes off in his hand, and that it was only tied on to scare away the timid adventurers.– Ralph Waldo Emerson

 

Koinonia: Geestelike Gemeenskap

Maar solank daar nog ‘n “vandag” is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie (Hebreërs 3:13).

God het ons geskep om van Hom en van mekaar afhanklik te wees. Nie een van ons het die vermoë om alleen in ons Christelike lewens te vorder nie. Geestelike gemeenskap is dus noodsaaklik vir ons geestelike groei en gesondheid.

 

 

Kom ons kyk na ‘n paar praktiese aktiwiteite wat ons sal help om geestelike gemeenskap met ander gelowiges te ervaar.

  • Deel Bybelse waarhede met mekaar. Geestelike gemeenskap sentreer altyd om die onderrig van die Bybel. Johannes maak die waarheid aangaande Jesus Christus die basis vir sy oproep tot geestelike gemeenskap: Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus (1 Johannes 1:3). Die psalmis sê: Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond (119:13 – OAV). Hy vertel aan ander wat God hom geleer het. Hiermee bou hy nie alleen ander op nie, maar hy versterk ook sy eie verstaan van God se waarheid. Ons leer self, want as ons ander vertel, moet ons ons idees organiseer en ontwikkel. Of ons nou saam die Bybel lees of bestudeer of memoriseer, moet dit gebeur op ‘n manier wat relevant is vir ons daaglikse lewe. Wat beteken hierdie nuwe insigte uit die Bybel vir ons in die praktyk? Hoe het/gaan jy dit in jou lewe toepas? Oppas: ons is dikwels so gretig om vir ander te vertel wat ons geleer het dat ons nie na hulle luister nie – ons hoor nie wat God deur hulle vir ons wil sê nie. Ons stel eintlik nie in gemeenskap belang nie – ons wil net ons eie kennis ten toon stel. God wil dalk vir ons iets sê deur iemand wat moeilik praat.
  • Openheid met mekaar. Ons deel nie alleen Bybelse waarhede nie, maar ook ons sondes, mislukkings en ontmoediging plus ons seëninge en vreugde. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word (Jakobus 5:16). Vit baie van ons is dit ‘n bedreiging – wat sal die ander persoon van my dink as hy van my sondes hoor? Ons kan nie mekaar bemoedig of motiveer of vir hom bid as ons nie weet waarmee hy sukkel nie – voor watter probleme staan hy? Kry vir jou ‘n vriend en wees oop met hom.
  • Aanspreeklikheid. Geestelike gemeenskap vereis ook wedersydse aanspreeklikheid. Om mekaar te vermaan (Kolossense 3:16 – OAV)  en aan mekaar te onderwerp (Efesiërs 5:21), verwys na wedersydse aanspreeklikheid. Ons is aan mekaar aanspreeklik vir sekere dissiplines – soos Bybelstudie, nadenke, gebed, ens. ‘n Ander gebied van aanspreeklikheid is my swakhede – kort humeur, gebrek aan selfbeheer, ens.
  • Bid saam. Soms het ons behoeftes wat ons net met ons vriende kan deel. Ander behoeftes kan ons in ons kleingroep deel. Onthou: God werk in die lewens van ander veral deur gebed.

Natuurlik is daar ook ander aktiwiteite. Dink daaroor na en gebruik hulle

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...