Kry die gemeenskap betrokke

image_pdfimage_print

Laws too gentle are seldom obeyed; too severe, seldom executed. -Benjamin Franklin

Kry die gemeenskap betrokke

Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister … Daar was groot blydskap in daardie stad (Handelinge 8:6 – 8).

Is daar groot blydskap in ons stede as gevolg van die kerk se teenwoordigheid daar? As ons baie eerlik wil wees, sal ons moet sê: Nee. Hoe kan ons gemeentes ons stede seën? Hoe kan ons God se liefde vir hulle demonstreer? Hoe kan ons genesing bring na waar dit die meeste benodig word?

 

J. D. Greear sê dat ons kan slaag. Hy som sy filosofie soos volg op. [‘n Skietlood is ‘n tou waaraan ‘n stukkie lood hang wat onder andere deur messelaars gebruik word om die loodregte rigting aan te dui; ‘n tou met ‘n gewig aan die een ent en merke om die diepte van die water te meet – HAT)

Skietloot #1: Almal is geroep

In Lukas 14:12 – 14 gee Jesus raad aan ‘n gasheer oor wie hy na sy feesmaal moet nooi – diegene wat jou nie kan terug betaal nie. Dit is wat Jesus gedoen het; dit is wat ons ook moet doen. Hierdie is nie ‘n opdrag aan ‘n uitgesoekte groepie nie – dit is die roeping van elke dissipel van Jesus. Dit is deel van Jesus se Volg My roeping. If we marginalize the poor in our community, God will marginalize us (Tim Keller)

Skietlood #2: Mense is die roeping

Uitreikprojekte help gelowiges om verhoudings aan te knoop met wie ons normaalweg nie in aanraking kom nie. Die grootste behoefte van mense in ons gemeenskappe is die evangelie van Jesus Christus. Om dissipels te maak is die kern van ons roeping. Ons dien nie mense om hulle te bekeer nie, maar soek geleenthede om hulle van die evangelie te vertel.

Skietlood #3: Die kerk is God se demonstrasie gemeenskap.

As die evangelie verkondig word, gaan dit met tekens gepaard. Soms is dit wondertekens, maar meer dikwels is dit tekens van liefde – Tabita wat klere vir die gemeenskap gemaak het. Toe sy sterf kom die hele gemeenskap bymekaar om te rou. Die tekens is nie die evangelie nie, maar dit wys in die rigting van die evangelie.  Francis Schaeffer sê: “The final apologetic that Jesus gives is the love in the church.”

Skietlood #4: Die kerk is nie ‘n groep mense wat om ‘n leier saamtrek nie – die kerk is ‘n leierskapsfabriek

Ons bou graag ons bedienings om ‘n paar begaafde mense. Dit is nie waar die ware krag van die kerk lê nie. In Handelinge word 40 wonderwerke beskryf – 39  gebeur buite die kerk. Jy meet nie die sukses van ‘n gemeente deur die aantal sitplekke nie, maar deur sy stuurkapasiteit. Die kerk is meer as die eredienste op ‘n Sondag.

Skietlood #5: Die beste bedieningsidees kry jy in die gemeente

Identifiseer lidmate met idees en bemagtig hulle om dit te implementeer. Luister na die lidmate.

Skietlood #6: Die evangelie is nie net die duikplank nie – dit is die hele swembad

As ons leer hoe ver God bereid was om te gaan om ons te verlos,hoe groter is ons passie om uit te reik na ongelowiges om ons. Die evangelie skep nie net passie nie, maar ook visie. Die evangelie wys vir ons die verlorenheid van die samelewing om ons en God se bereidwilligheid om na hulle uit te reik. Mense wat met die evangelie versadig is, skep ‘n kultuur van diens.

Is ons gemeentes genoeg betrokke by die samelewings om ons? Beslis nie. Ons moet en kan dit regstel.

image_pdfimage_print