‘n Nuwe Kategismus: Vraag 39

image_pdfimage_print

Everyman is made to reach out beyond his grasp – Oswald Chambers

 

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 39

Vraag:

Met watter gesindheid moet ons bid?

Antwoord:

Met liefde, volharding en dankbaarheid; in nederige onderwerping aan God se wil, wetende dat Hy om Christus se ontwil altyd ons gebede hoor. [Onderstreepte gedeelte is antwoord vir kinders.]

 

Skrifgedeelte:

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend (Filippense 4:6).

Kommentaar:

Voordat jy bid, vra jou siel hierdie vrae: Hoekom, my siel, is jy hier? Is dit nie om met die Here in gebed te praat nie? Is Hy teenwoordig, sal Hy jou hoor? Is Hy genadig, sal Hy jou help? Is jou saak klein; gaan dit nie oor die welstand van jou siel nie? Watter woorde sal jy gebruik om Hom tot deernis te dryf? Om jou voorbereiding te voltooi, onthou dat  jy net stof en as is, en Hy is die groot God, Vader van ons Here Jesus Christus wat Homself met lig beklee; dat jy ‘n sondaar is en Hy die heilige God; dat jy maar net ‘n arm kruipende wurm is, en Hy die almagtige Skepper.  In al ons gebede moet ons nie vergeet om die Here vir al sy seëninge te dank nie. As jy bid, laat eerder jou hart sonder woorde wees as jou woorde sonder hart. Gebed sal ‘n mens laat ophou sondig of sonde sal ‘n mens laat ophou bid.

 

Hierdie kommentaar kom van John Bunyan (1628 – 1688).  Hy was bekend as die blikslaer (tinker) van Elstow. Hy kom dramaties tot bekering en word ‘n Puriteinse prediker. Soos sy gewildheid toegeneem het word hy die teiken van skinderstories en laster. Uiteindelik word hy in die tronk gegooi. Tydens sy tyd in die tronk begin hy sy bekende werk,  The Pilgrim’s Progress. Dit word vir die eerste keer in1678 gedruk.

 

Verdere Leesstof:

 “Omniscience” en “Sovereignty” in Concise Theology, deur J. I. Packer.

 

Gebed:

Die gebed wat alle gebede voorafgaan is: “Mag dit die ware ek wees wat praat. Mag dit die ware U wees met wie ek praat.”

 

Hierdie kommentaar is deur C. S. Lewis geskryf. Hy was lektor in Engelse literatuur aan die Universiteit van Oxford en professor van Engels aan die Universiteit van Cambridge. Hy skryf literêre kritiek, kinderliteratuur, fantasieliteratuur, sowel as teologie. Sy bekendste werke is Mere Christianity, The Srewtape Letters en The Chronicles of Narnia. Hy was ‘n lidmaat van die Anglikaanse Kerk. Sy bekering was deur sy vriend en kollega aan Oxford, J. R. R. Tolkien beïnvloed

Uit  Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer (Orlando: Harcourt, 1964), 82.

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

image_pdfimage_print

You may also like...