‘n Nuwe Kategismus: Vraag 41

image_pdfimage_print

Upon the two hinges of faith and repentance do all the promises of the Bible stand. —George Swinnock

 

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 41

Vraag:

Wat is die ons Vader gebed?

Antwoord:

Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word;

 

10laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied,

net soos in die hemel.

11Gee ons vandag

ons daaglikse brood;

12en vergeef ons ons oortredings

soos ons ook dié vergewe

wat teen ons oortree;

13en laat ons nie in versoeking kom nie

maar verlos ons van die Bose. 

Skrifgedeelte:

So moet julle bid: Ons Vader … (Matteus 6:9)

Kommentaar:

Voel jy swak en bang? Twyfel jy of God jou gehoor het, want jy is ‘n sondaar? Hou vas aan die woord en sê: “Al is ek ‘n sondaar en onwaardig het ek die opdrag van God om te bid en sy belofte dat Hy my in genade sal hoor – nie omdat ek dit werd is nie, maar om die Here Christus se ontwil.” Hiermee kan jy die gedagtes en twyfel wegdryf en met blydskap kniel en bid, nie omdat jy dit werd of nie werd is nie, maar oor sy behoefte en sy woord waarop Hy sê jy moet bou. Veral omdat Hy in jou mond die woorde hoe en waarvoor jy moet bid, gelê het. Met blydskap kan jy hierdie gebede na Hom opstuur en in sy skoot lê. Hy kan dit dan voor sy Vader lê. Die Ons Vader-gebed, soos reeds dikwels gesê, is die beste gebed wat nog ooit uitgespreek is of wat gesê kan word. God die Vader het dit deur sy Seun gegee en op sy lippe gelê. Ons kan nie twyfel dat dit vir God vreugde gee nie. Hy wys ons in die begin tereg, beide ten opsigte van sy opdrag en belofte in die woorde ons Vader  ens. Ons moet van Hom vra soos ‘n kind sy vader vra en Hy wil hê dat ons sal vertrou dat Hy aan ons sal gee wat ons nodig het. Ons is dankbaar dat ons deur Christus sy kinders is. Daarom leef ons in ooreenstemming met sy opdrag en belofte en in die Naam van die Here Christus. Ons verskyn voor Hom in vertroue.

 

 Hierdie gebed is deur Martin Luther (1483 – 1546) geskryf. Hy was ‘n Duitse Protestantse pastoor en Professor van Teologie. Hy was die seun van ‘n mynfamilie. Hy was veronderstel om ‘n prokureur te word, maar sluit aan by ‘n klooster. Op 31 Oktober 1517 spyker hy sy 95 stelling s aan die deur van die kerk in Wittenberg. Dit lei tot die Hervorming. Sy weiering om sy skrywe in opdrag van Pous Leo X en keiser Karel V  terug te trek lei tot sy uitbanning. Luther het baie werke geskryf, insluitend sy klein en groot kategismusse. Hy preek honderde preke in kerke en by universiteite.

Hierdie kommentaar kom uit  Commentary on the Sermon on the Mount, vertaal deur Charles A. Hay (Philadelphia: Lutheran Publication Society, 1892), 246, 253–254.

 

Verdere leesstof:

 “Hope” en “The World” in Concise Theology, deur J. I. Packer.

 

Gebed:

Our Father which in heaven art,
Thy name be always hallowed;
Thy kingdom come, thy will be done;
Thy heavenly path be followed
By us on earth as ’tis with thee,
               We humbly pray;
And let our bread us given be,
               From day to day.
Forgive our debts as we forgive
Those that to us indebted are:
Into temptation lead us not,
But save us from the wicked snare.
The kingdom’s thine, the power too,
               We thee adore;
The glory also shall be thine
               For evermore.

Hierdie gebed kom van John Bunyan (1628 – 1688).  Hy was bekend as die blikslaer (tinker) van Elstow. Hy kom dramaties tot bekering en word ‘n Puriteinse prediker. Soos sy gewildheid toegeneem het word hy die teiken van skinderstories en laster. Uiteindelik word hy in die tronk gegooi. Tydens sy tyd in die tronk begin hy sy bekende werk,  The Pilgrim’s Progress. Dit word vir die eerste keer in1678 gedruk.

Dit kom uit  “Upon the Lord’s Prayer” in Divine Emblems (London: Bicker and Son, 1867), 14.

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

image_pdfimage_print

You may also like...