Nuwe Kategismus: Vraag 1

image_pdfimage_print

To expect Christian conduct from a person who is not born again is rank heresy – –D. Martin Lloyd-Jones

 

Nuwe  Kategismus: Vraag 1

Vraag:  Wat  is ons enigste hoop in lewe en dood?

 

Antwoord:  Dat ons nie op ons eie is nie, maar liggaam en siel, beide in lewe en dood aan God en aan ons Verlosser, Jesus Christus, behoort[Onderstreep is antwoord vir kinders.]

 

 

Teksvers: Niemand van  ons leef tog vir onsself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here (Romeine 14:7 – 8)

Kommentaar:

As ons dan nie ons eie nie, maar die Here s’n is, is it duidelik vir watter  mistasting ons moet vlug en op Wie ons al ons pogings moet rig. Ons is nie ons eie nie: daarom, moenie dat ons rede en wil ons planne en dade bepaal nie. Ons is nie ons eie nie: daarom moet ons doel nie wees om dit te soek wat vir ons voordelig is nie. Ons is nie ons eie nie: sover as dit moontlik is moet ons van onsself en alles wat ons s’n is vergeet. Ons is God s’n: laat ons daarom vir Hom lewe en sterwe. Ons is God s’n: laat sy wysheid en wil ons optrede bepaal en beheer. Ons is God s’n: laat ons hele lewe na Hom streef as ons enigste wettige doelwit.

 

Hoeveel het dit die man wat geleer het dat hy nie sy eie is en daarom die oorheersing en heerskappy van sy eie rede weggeneem het sodat hy dit aan God kan oorgee, nie gebaat nie. Om ons selfbelang voorop te plaas, is ‘n ramp wat tot ons vernietiging lei. Die enigste toevlug vir ons verlossing is om wys in niks te wees en om niks vir onsself te wil nie, maar om slegs die leiding van die Here te volg.

 

Hierdie kommentaar kom uit Johannes Calvyn se Institutes of the Christian Religion. Calvyn, teoloog, administrator en pastor is in Frankryk gebore. Sy familie was streng Rooms-Katolieke. Dit was egter in Genève waar hy die grootste deel van sy lewe gewerk het en van waar hy die Gereformeerde Kerk georganiseer het. Behalwe die Institutes het hy ook die Geneefse Kategismus en baie Skrifkommentare geskryf.

 

Gebed:

Here hier is ek; doen met my wat U wil, skryf op my soos U wil. Ek gee myself oor aan U om te gebruik … Die ambisieuse man gee homself oor aan sy eer, maar ek gee my aan U … mense gee hulle oor aan plesier, maar ek gee my oor aan U …mense gee hulle oor aan hulle afgode, maar ek gee my oor aan U. Here, lê watter las U ook al wil op my, maar laat net u ewigdurende hande onder my wees. Ek onderwerp my aan u wil. Ek sê amen op u amen – U belangstelling in my is meer as my eie belangstelling in myself en daarom gee ek myself aan U oor. Ek is tot U beskikking en is bereid om te ontvang wat U vir my gee. Here, het U nie weer en weer vir my gesê: “Jy is myne; Ek wil jou red; my genade is joune om jou te vergewe; my bloed is joune om jou te reinig; my gawes is joune om jou vry te koop; my geregtigheid is joune om jou te klee; my Gees is joune om jou te lei; my heerlikheid is joune om jou te beloon.”  Daarom kan ek my aan U onderwerp. Here, hier is ek, doen met my soos U goeddink . Ek weet die beste weg vir my is om my aan u wil te onderwerp en om amen op u amen te sê.

 

Hierdie gebed is deur Thomas Brooks (1608 – 1680) ‘n Engelse Puriteinse prediker geskryf. Hy het meer as ‘n dosyn boeke geskryf. The Mute Christian Under the Smarting Rod  (Waaruit hierdie aanhaling kom) was waarskynlik sy bekendste boek.

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het hierdie materiaal slegs vertaal.

 

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...