NEHEMIA – ‘N LEIER NA GOD SE HART (1)

image_pdfimage_print

Let me never fall into the vulgar mistake of dreaming that I am persecuted whenever I am contradicted.” Ralph Waldo Emerson

 

Nehemia – ‘n leier na God se hart (1)

Daar is al heelwat boeke oor Nehemia as leier geskryf. Nou het nog ‘n nuwe boek verskyn: Leader after God’s own Heart deur Jim George (2012). Kom ons kyk na sekere aspekte van Nehemia se leierskap.

Ons het min agtergrond oor Nehemia se lewe. Ons weet hy was ‘n Israeliet, maar daar is geen geslagsregister van hom nie – ons weet net sy pa se naam was Gakalja. Van hom weet ons ook niks nie.

Nehemia was koning Artasasta van Persië se skinker.  Die koning se paleis was in Susa, die vestingstad. Die koning het hom ten volle vertrou – hy moes nie alleen die wyn skink nie, maar ook proe om seker te maak dat daar geen gif in was nie. Hy was dus ‘n bevoorregte man: hy dien die koning en kom gereeld in sy geselskap. In werklikheid was hy ‘n soort persoonlike assistent van die koning. Hy kon met die koning praat – hy kon selfs vir hom raad gee. Hy kon sy invloed ten goede of ten kwade gebruik.

 

Maar een dag verander Nehemia se lewe radikaal.  Ganani kom uit Jerusalem by Nehemia aan. Hy vertel vir Nehemia hoe sleg dit in Jerusalem gaan. Nehemia was  geskok. Die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om, en die stadspoorte is verbrand (1:3). God roep Nehemia, maar hoe gaan die koning reageer?

 

Nehemia was ‘n gewone man besig met sy gewone dagtake toe God hom roep om ‘n leier vir Hom te wees. Nehemia aanvaar die uitdaging. Christene wil graag hê dat God hulle moet gebruik, maar voel dikwels dat hulle nie aan God se standaarde sal voldoen nie. God se roeping word nie beperk tot die elite nie – mense met range en titels nie. Daar is baie omstandighede wat vereis dat elkeen van ons ‘n leierskapsrol moet speel; elke mens moet homself as ‘n leier sien. God roep al sy kinders om leiers te wees; Hy verwag dat ons leiers sal wees net daar waar ons is – by die huis, in ons familiekring, by die werk, ens. Hy wil jou as ‘n kragtige stem vir Hom gebruik.

 

As jy nuttig wil wees, moet jy jouself sien soos God jou sien – as ‘n leier of ‘n leier in wording. Aanvaar die uitdaging; God wil jou gebruik; Hy het ‘n plek vir jou. Hy gee vir jou ‘n model om na te volg – Nehemia. Maar Hy gee ook vir ons ‘n belofte. Volgende keer gaan ons na hierdie belofte kyk.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...