Psalm 14 (2)

image_pdfimage_print

 

The martyrs did not die because they believed the gospel, they died because they proclaimed the gospel. —David Platt

 

Psalm 14 (2)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Hierdie is ‘n lang psalm so ek gaan ‘n hele aantal blogs aan hom spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

 

14:4 – 6: Die gelowige weet daar is ‘n God.

4Is almal wat onreg pleeg dan sonder insig, hulle wat my volk eet soos ‘n mens brood eet? Hulle roep die Here nie aan nie.

5Dan oorweldig skrik hulle, want God is met die regverdige geslag.

Julle maak die raad wat die magtelose gee, bespotlik, maar die Here is sy skuilp[lek.

Diegene wat onreg pleeg is sonder insig. Onreg mag na vals aantygings of vloeke verwys. Hulle verslind mense net so maklik as wat hulle brood eet. Hulle maak die lewe vir ander moeilik. In plaas daarvan dat hulle die Here vir hulle behoeftes aanroep, onderdruk hulle ander om so in hulle behoeftes te voorsien.

 

Die psalmis kwalifiseer hierdie goddeloses:

  • Diegene wat onreg pleeg – hulle is in magsposisies en misbruik hulle mag.
  • Diegene wat my volk opeet,
  • Diegene wat weier om die Here te dien – Hom nie aanroep en sy raad vra nie.

Dit lyk of die dwase mense die volksleiers – die regeerders – is. Al leef hulle asof God nie bestaan nie, behoort hulle te weet dat Hy bestaan. In die verbondsvolk se geskiedenis het Hy Hom so duidelik geopenbaar. Elkeen kon weet: Die Here is God. Wie dit weet en nie daarvolgens lewe nie, sal swaar gestraf word met die straf wat ‘n ligsinnige en ‘n dwaas verdien.

 

Skrik oorweldig die mense wat ander onderdruk en so vol vertroue is dat alles reg is – hulle wat glo dat hulle God buite rekening kan laat. Hoekom word hulle deur skrik oorweldig? Want God is met die regverdige geslag. Diegene teen wie hulle onreg pleeg, is God se mense – God is by hulle teenwoordig. Daarom kan jy nie met hulle mors nie.`

 

Julle maak die raad wat die magtelose gee, bespotlik, maar die Here is sy skuilplek. Die magteloses het geen alternatief as om vir God hulle skuilplek te maak nie. Dit is hoe hulle die druk in hulle lewens hanteer. Hier sien ons God se verhouding met kwesbare mense. Mense wat sê dat daar geen God is nie, huiwer nie om mense wat by God skuiling soek, aan te val nie,  want hulle glo dat God nie by die wêreld betrokke is nie. Om by Hom skuiling te soek, is volgens hulle nutteloos.

 

14:7: Die gelowige wag biddend op God se ingrype teen die goddeloses.

7Mag daar uit Sion redding kom vir Israel! Wanneer die Here die lot van sy volk omkeer, moet Jakob juig, moet Israel bly wees.

Hierdie is meer ‘n wens as ‘n pleidooi. Die psalmis kan nie wag vir God om sy menste te red en te herstel nie.Rediing uit Sion volg uit die oortuiging dat God daar woon. God is by sy getroue gemeenskap wat in Sion aanbid.

 

Volgende keer let ons op die teologiese implikasies van hierdie psalm.

 

image_pdfimage_print