Tagged: Ananias

image_pdfimage_print

Ananias en Saffira teenoor Barnabas

Public opinion is a weak tyrant compared with our own private opinion. What a man thinks of himself, that is which determines, or rather indicates, his fate – Henry David Thoreau

Ananias en Saffira teenoor Barnabas

Ons lees die verhaal van Ananias en Saffira in Handelinge 5. J. D. Greear glo dat hulle dood ‘n waarskuwing vir die kerk vandag is en dat ons baie uit die verhaal kan leer.

  • In die kerk is daar twee soorte mense en van buite is dit feitlik onmoontlik om hulle te kan onderskei

Ananias en Saffira, van buite, lyk net soos Barnabas. In Handelinge 4 lees ons dat Barnabas ook sy grond verkoop het en die geld vir die apostels gebring het. Vir ons lyk dit asof Ananias en Saffira dieselfde doen.

image_pdfimage_print