Woorde uit die Bybel – Heiligmaking (1)

image_pdfimage_print

If you are idle in Christ’s work, you are active in the devil’s work. —C.H. Spurgeon

 

Woorde uit die Bybel – Heiligmaking (1)

When I use a word it means just what I choose it to mean – neither more nor less – Humpty Dumpty aan Alice in Lewis Carroll se Alice in Wonderland.

Woorde, ook woorde in die Bybel, het ‘n spesifieke betekenis. Vir mense sonder teologiese opleiding is dit dikwels moeilik om die volle betekenis van woorde te verstaan.

J. I. Packer het ‘n boek geskryf wat ons kan help: 18 Words: The Most Important Words You Will Ever Know. Ons gaan kyk na enkele van hierdie woorde. [Teksgedeeltes kom uit Die Boodskap.]

 Heiligmaking beteken letterlik afgesonder – afgesonder vir God se diens. In wese gaan dit oor die verhouding tussen God en sy skepsels. Ons gaan vier temas bespreek:

  • Die heiligheid van God.
  • Die heiligheid van die mens.
  • Heiligmaking as ‘n gawe.
  • Die heiligheid van die hemel.

 Die heiligheid van God

Hiermee word die oneindige afstand en verskil tussen God en die mens beklemtoon. Dit is wat God van die mens onderskei. Ons kry baie verwysings na God se heiligheid in die Ou Testament. So sê die Here wat daar hoog bo bly en wie se Naam die hoë God is, Hy wat vir altyd leef en totaal anders is (Jesaja  57:15). As ons lees van Jesaja se roeping as profeet lees ons dat hy die Here in ‘n visioen gesien het. Om Hom was daar serafs. Terwyl die serafs gevlieg het, roep hulle vir mekaar: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Sy magtige teenwoordigheid sprei oor die aarde soos ‘n doek (Jesaja 6:3). Maar ook in die Nuwe Testament lees ons van God se heiligheid. Toe Jesus in die sinagoge praat word Hy onderbreek deur ‘n man wat hard gil. Die man was in die greep van ‘n bose , duiwelse gees: Ek ken Jou; ek weet wie Jy is – Jy is die Heilige van God (Markus 1:24)

 God staan bo en apart van die mens. Dit maak van Hom ‘n voorwerp van verwondering en aanbidding – God se grootheid en mag teenoor die mens se kleinheid en swakheid; God se volmaakte reinheid en geregtigheid teenoor ons onreinheid en ongeregtigheid. Dit gee aan Hom die reg om te oordeel: So sal Ek myself aan die nasies bewys as die sterke God. Al die nasies sal My dan raaksien. Hulle sal weet dat Ek die Here is (Esegiël 38:23). Hy is die heilige God wat sy grootheid  bewys in die beslissings wat Hy gee. Hy is die heilige God wat sy heiligheid deur sy regverdige oordeel bewys (Jesaja 5:16).

 Volgende keer gaan ons na die heiligheid van die mens kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...