Tagged: Evangelie

image_pdfimage_print

Wat is die evangelie? (4)

There is mercy for a sinner, but there is no mercy for the man who will not own himself a sinner. —C.H. Spurgeon

Wat is die evangelie? (4)

In die vorige blog het ons gesien dat Paul argumenteer in 1 Korintiërs dat Christus se dood en opstanding op die derde dag die basiese inhoud van die evangelie is. Hy sê ook dat alles wat met Christus gebeur het het volgens die Skrifte gebeur.

Wat is die evangelie? (3)

Adversity hath slain her thousand, but prosperity her ten thousand. —Thomas Brooks

Wat is die evangelie? (3)

Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte (1 Korintiërs 15:3 – 4).

Wat is die evangelie? (2)

When we take least notice of our good deeds ourselves, God takes most notice of them. —Matthew Henry

Wat is die evangelie? (2)

Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan (1 Korintiërs 15:1)

Paulus herinner sy dissipels in Korinte aan die basiese boustene van die evangelie. Omdat hy hulle herinner aan iets wat hulle reeds ontvang het, moet ons vra: Wanneer het Paulus die evangelie aan hulle verkondig? Hierdie brief is geskryf terwyl Paulus iewers tussen 53 en 55  in Efese was. Hy het hierdie evangelieboodskap in 51 aan hulle verkondig.

Wat is die evangelie? (1)

Satan watches for those vessels that sail without a convoy. —George Swinnock

Wat is die evangelie?  (1)

Daar word vandag baie boeke oor die evangelie geskryf. Die algemene tema is dat die kerk en gelowiges weer na die evangelie as dié brondokument moet terugkeer. Ongelukkig is daar verskillende menings oor wat die evangelie is.

image_pdfimage_print