Tagged: Jesus tree in

image_pdfimage_print

Jesus tree in vir ons: Twee advokate

“The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.” – Martin Luther King, Jr.

Jesus tree in vir ons: Twee advokate

Dit is die laaste aand wat Jesus met sy dissipels bymekaar is. Hy weet sy tyd is kort. Wat weeg die swaarste op sy hart? My kinders, Ek is nog net ‘n klein rukkie by julle … Waar Ek heen gaan, kan julle nie kom nie (Johannes 13:33). Die dissipels is baie ontstel oor hierdie stelling. Petrus sê dat hy sy lewe vir Jesus sal aflê. Tomas sê dat hulle Hom nie kan volg nie, want hulle weet nie waarheen Jesus gaan nie. Filippus vra: Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg (14:8). Dan Jesus se antwoord: Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie? Filippus, Wie My sien, sien die Vader.

Jesus het hierdie dissipels self uitgesoek; drie jaar bly hulle in sy teenwoordigheid; Jesus het hulle uitgekies om sy boodskap in die wêreld uit te dra. Die volgende dag sou Jesus sterf … en sy dissipels ken Hom nie.

image_pdfimage_print