Terug na die Ou Testament: Die Wederkoms Nou? (2)

image_pdfimage_print

Terug na die Ou Testament: Die Wederkoms Nou? (2) – Adrio König

8.2 Die laaste dae 

Maar wanneer kom die eindtyd dan, die laaste dae?

Daar is nie een plek in die Nuwe Testament waar “die laaste dae” na die toekoms verwys nie. Die laaste dae, die eindtyd was die tyd waarin die vroeë Christene geleef het, trouens Jesus is in die laaste dae gebore, die Gees is in die laaste dae uitgestort, en Johannes se gemeente het in die laaste dae geleef, ja, selfs in die laaste uur! (Heb 1:1-2; Hand 2:17; 1 Kor 10:11; Heb 9:26; 1 Joh 2:18.)  

Hierdie eindtyd het eenvoudig onverwags langer geword. Ons leef nog in dieselfde eindtyd. Daar is nie ‘n aparte eindtyd wat nog moet kom, of nou eers gekom het nie. Ons leef dus in dieselfde tyd as die vroeë Christene. Dit is onverwags dat Jesus nog nie weer gekom het nie. Dis waarskynlik net God se geduld wat nog mense die kans wil gee om gered te word (2 Pet 3:8-9).   

 

Maar dit beteken dat die Here Jesus van daardie tyd af enige oomblik kon kom, en dat ons, net soos hulle, in die gespanne verwagting moet leef dat sy koms altyd naby is.

 

En op sy beurt beteken dit dat enige voorspelling dat die Here op so of so ‘n tyd sal kom, altyd verkeerd is. Om twee redes. Eerstens omdat ons nie weet wanneer Hy kom nie (Matt 24:36, 42, 44, 50; 25:13). En tweedens omdat enige voorspelling van maande of selfs net weke die toekoms in, nie met die Nuwe Testament rekening hou dat Hy môre al kan kom nie.

 

Hy kan enige oomblik kom. Maar Hy kan ook eers later kom.

 

Hoe lank is sy geduld?

 

Maar wat dan van die tekens van die tye, die tekens dat sy wederkoms naby is? van sy  dan nie vir ons ‘n aanduiding van wanneer sy koms naby sal wees nie?

 

Skrywer: Prof Adrio König

 

image_pdfimage_print

You may also like...