Trots kom tot ‘n val

image_pdfimage_print

“When you sell a man a book you don’t sell him just 12 ounces of paper and ink and glue, you sell him a whole new life.”  Christopher Morley

 

Trots kom tot ‘n val

Jou suster Sodom se sonde was dat sy en haar dogters selftevrede en rustig in hoogmoed en oorvloed geleef het en vir die mens in nood en die arme  niks oorgehad het nie. Hulle was hooghartig en het voor my oë afskuwelike dinge gedoen (Esegiël 16:49 – 50).

 

Trots beklee ‘n ereplek op die lys van sondes. Esegiël sê dat dit die groot probleem in Sodom was. As Paulus praat oor die vereistes van die ouderling sê hy onder andere van die persoon wat maar onlangs tot geloof gekom het: So iemand kan verwaand word, en in die oordeel kom waarin die duiwel hom laat beland (1 Timoteus 3:6).

 

C. S. Lewis skryf oor die unieke plek van trots onder die sondes in  Mere Christianity:

According to Christian teachers, the essential vice, the utmost evil, is Pride. Unchastity, anger, greed, drunkenness, and all that, are mere fleabites in comparison: it was through Pride that the devil became the devil: Pride leads to every other vice: it is the complete anti-God state of mind.

 

Volgens Lewis is trots ‘n toestand van die hart waar mense die heerskappy van God in hulle lewens vervang het met die heerskappy van hulle eie wil. In plaas van volkome op God te vertrou, besluit ‘n trotse hart self wat goed en sleg is.

 

Trots is ‘n gesindheid van onafhanklikheid van God – ek het Hom nie meer nodig nie. Dit staan teenoor die nederige, Godvresende gesindheid wat volkome op God vertrou. Die einde van die trotse man is vernietiging.

 Die Here die Almagtige het ‘n dag bepaal teen al wat trots en hoog is … Die hoogmoediges sal verneder word, die selfversekerdes sal tot ‘n val kom (Jesaja 2:12 en 17).

 

image_pdfimage_print