Verlossing: ‘n Ondervinding

image_pdfimage_print

Christianity, in its purest form, is nothing more than seeing Jesus – Max Lucado.

Verlossing: ‘n Ondervinding

In Openbaring lees ons van die groot menigte wat voor die troon en voor die Lam staan. Hulle het wit klere aan en palmtakke in hulle hande. Hulle roep hard uit: Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die Lam. Daarna kniel hulle en sing ‘n lofsang. Hierdie is duidelik ‘n beskrywing van ‘n feesviering – die fees van diegene wat verlos is. Hulle roep dit uit, want hulle wil hê dat almal dit moet weet.

 

Ons ondervind verlossing deur geloof, maar ook saam met ander mense. Verlossing is dus glo en behoort. – glo in die God wat verlos en behoort aan diegene wat God verlos het.

  • Ondervind verlossing deur geloof

God neem die inisiatief en verlos ons deur sy krag. God het dit gedoen; ons ontvang dit. All is of God, the only thing of my very own which I contribute to my redemption is the sin from which I need to be redeemed (William Temple). Verlossing volg op bekering – draai weg van jou sonde en jou opstand teen God en draai terug na God in gehoorsaamheid.

Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in opregtheid aanroep. Aan dié wat Hom dien, gee Hy wat hulle vra, Hy hoor as hulle om hulp roep, en Hy red hulle. Die Here beskerm almal wat Hom liefhet, maar al die goddeloses verdelg Hy (Psalm 145:18 – 20). Let op aanroep … dien … liefhet.  Geloof is die manier waarop ons verlossing aanvaar, maar geloof is ook ‘n gawe van God. Ons word verlos deur God se genade en ons vertrou op Hom.

  • Ondervind verlossing onder God se mense

Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? (Romeine 10:13 – 14). Om verlos te word, moet ons die storie van verlossing ken. Verlossing beteken dat ek vertrou op wat God reeds vir my gedoen het – en dit is die lewe, dood en opstanding van Jesus Christus. Ons moet die God wat verlos, ken: Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus (Romeine 10:17). Ons word verlos deur deel te word, saam met al sy mense, van God se storie. Hierdie is die mense wat God gekies, geroep, verlos en deel van sy gemeenskap gemaak het.

image_pdfimage_print

You may also like...