Waar kry Petrus die insig?

image_pdfimage_print

Waar kry Petrus die insig? – Francois Malan

Willie vra:

My vraag handel oor Petrus en ek vermoed die antwoord gaan maar net weer God se almag onderstreep . As ons 1 en 2 Petrus lees, is dit wonderlike teologie wat ons daar vind en wat vandag nog net so relevant is en dit getuig van ‘n persoon wat God se genade verstaan het . My vraag is waar en hoe het Petrus hierdie insig en kennis gekry? Ek vermoed hy het as visserman nooit enige skool van n Rabbi bygewoon nie en het heel waarskynlik nie die die Here Jesus altyd reg verstaan in die 3 jaar wat Hy op aarde gewerk het nie . Was dit n ook n wonderwerk wat gedurende Pinkster plaasgevind het , maw dat hy die insig en kennis daar en dan by God ontvang het as n wonderwerk?

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

Volgens Handelinge 4:13 was Petrus en Johannes in die oë van die Joodse Raad ongeleerde (agrammatikoi – sonder formele opleiding – deur ‘n rabbi?) en eenvoudige mense (idiootai – leke – op godsdienstige gebied?).

 

In 1 Petrus 1:1 noem Petrus homself slegs ‘’n apostel’ van Jesus Christus – ‘n gestuurde van Jesus, wat met die gesag van Jesus die goeie boodskap van Jesus en oor Jesus oordra aan ander. Dit nadat Petrus die besondere voorreg gehad het om omtrent drie jaar saam met Jesus te wandel, deur die Seun van God self geleer is deur sy voorbeeld en sy woorde, en sy regstelling van Petrus se verkeerde opvattings en ondeurdagte woorde. Na sy opstanding stel Jesus hom aan as herder van Jesus se volgelinge, die swakkes in die geloof (lammers) en sterkeres (skape), volgens Joh 21:15,16, 19. Al vereiste wat Jesus aan hom gestel het, is dat hy Jesus liefhet.

 

In 1 Petrus 5:1 stel Petrus homself voor as ‘n mede-ouderling van die ouderlinge in die gemeentes, een wat langs hulle staan in die diens van die Here. Ná sy belydenis dat Jesus ‘die Christus is, die Seun van die lewende God’, sê Jesus Simon die seun van Jona is gelukkig, want dit is nie ‘n mens wat dit aan hom geopenbaar het nie, maar Jesus se Vader wat in die hemel is, ‘en jy is Petrus (‘rots’) en op hierdie rots sal Ek my kerk bou…. ‘Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly’ (Matteus 16:17-19) – dieselfde sleutelmag word ook aan die ander dissipels gegee (Johannes 20:23), en aan die gemeente – want waar twee of drie in my Naam vergader is, daar is Ek by hulle’ (Matteus 18:18,20). Die hemel word oopgesluit deurdat Christene van Jesus getuig, en Jesus gebruik hulle verkondiging om mense se harte oop te sluit. Die hemel word toegesluit, bv. deur die kerklike tug (Matteus 18:15-17).

 

Toe Jesus, ná sy opstanding, sy dissipels uitgestuur het om dissipels van al die nasies te maak en hulle te leer om alles te onderhou wat Jesus hulle beveel het, het Hy gesê: ‘Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld’ (Matteus 28:19-20).

 

Volgens Johannes 14:26 het Jesus vir sy dissipels gesê: ‘wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.’ Johannes 16:13: ‘Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê sal nie van Homself kom nie. Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat kom, aan julle verkondig.’ In Matteus 10:16-20 sê Jesus dat as die mense julle aan geregshowe uitlewer, en voor goewerneurs en konings bring, ter wille van Hom, is dit ‘n geleentheid om van Hom te getuig. ‘Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe of wat julle sal sê nie, want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat.’

 

Die brief 1 Petrus word geskryf in die beste Grieks van al die Nuwe Testamentiese geskrifte. Die brief bevat heelwat aanhalings uit die Griekse vertaling van die Hebreeuse Ou Testament. Daarby is daar groot ooreenkoms in die teologie van Petrus en Paulus. In 1 Petrus 5:12-14 kom Petrus self aan die skryf. Hy skryf: ‘Silvanus, wat na my mening ‘n getroue broer is, het vir my hierdie kort briefie aan julle op skrif gestel…’ Silvanus (ook so in 2 Kor. 1:19; 1 Tes.1:1;  2 Tes 1-1) is die Latynse vorm van die Hebreeuse naam Silas (so in Hand. 15:22,27,32,34,40; 16:19,25,29; 17:4,10,14,15; 18:5), die man wat van die tweede sendingreis af saam met Paulus gestap het deur Klein-Asië (Hand.15:40), saam in die tronk was in Filippi (Hand.6:25), saam in Griekeland. Die goeie Grieks van 1 Petrus en van die formulerings van gedagtes kom waarskynlik van Silvanus af. 

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...