Wat is die evangelie?

image_pdfimage_print

We poor mortals are not so constituted that we listen as carefully to what brings us to order as we do to what brings others. –  Huldrych Zwingli

 

Wat is die evangelie?

Uit 2 Timoteus kan ons die evangelie met ses beskrywings saamvat.

  1. Die evangelie is Christologies – dit gaan oor Christus. Sonder Hom is daar geen evangelie nie. Onthou altyd dat Jesus Christus, ‘n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig (2 Timoteus 2:8).
  2. Die evangelie is Bybels – God het sy verlossingswerk in Jesus Christus vir ons in die Skrif gegee. Jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus (3:15).
  3. Die evangelie is histories – Christus het in die geskiedenis van die mens gekom: Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons Verlosser, Christus Jesus (1:10). Hy sal ook weer kom en my behoue in sy hemelse koninkryk bring (4:18). Hy gaan die drama wat in Genesis begin het, voltooi as Hy weer kom.
  4. Die evangelie is leerstellig – gelowiges heg groot waarde aan die waarhede van die Skrif. In 2 Timoteus lees ons van belangrike leerstellings: die belofte van lewe (1:1); God se soewereine genade (1:9);Christus wat die mag van die dood gebreek het (1:10); die inwoning van die Heilige Gees (1:14); die persoon en werk van Jesus Christus (2:8);  die verkiesing (2:10); die heerlikheid van Christus (2:10); die eenheid met Christus (2:11);  bekering (2:25); toekomstige belonings (4:8).
  5. Die evangelie is persoonlik – dit moet persoonlik in geloof ontvang word. Timoteus het dit van sy moeder en ouma ontvang.
  6. Die evangelie is prakties – dit het met die hele lewe te doen – familie, finansies, werk … Die evangelie het praktiese implikasies vir ons hele lewe. Die evangelie herinner ons aan ons posisie voor God, ons krag en ons ewige toekoms.

 

image_pdfimage_print