Wat is die kerk? Maak dissipels (3)

image_pdfimage_print

It was God’s word that made us; is it any wonder that his word should sustain us? —C.H. Spurgeon

Wat is die kerk?  Maak dissipels (3)

Ek gaan baie gebruik maak van Andy Stanley se boek: Deep and Wide: Creating Churches Unchurched People Love to Attend (2012).

Ons is besig om na die vyf geloofskataliste te kyk.

Katalis #2: Privaat dissiplines

Iewers moet Christene begin bid, die Bybel bestudeer en teksverse memoriseer. Persoonlike geestelike dissiplines lei tot ‘n gevoel van intimiteit en aanspreeklikheid in ons geloofslewe. Dit stel ons harte op God in. As God met ons deur sy Woord praat of ‘n spesifieke gebed van ons antwoord, word ons geloof versterk en ons vertroue in God groei. Ons kan nog ander geestelike dissiplines byvoeg soos vas en om te gee.

 

Hoekom privaat? Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon (Matteus 6:6). Hoe gouer ons ongelowige mense so ver kan kry om hulle Bybels te lees en te bid, hoe beter. Maar hoe predikers oor die naweke oor die Bybel praat, bepaal hulle belangstelling in die Bybel tydens die week. Jy moet die Bybel vir hulle toeganklik maak. Hulle moet dit eers lees voordat hulle dit kan glo.

Hoor God die gebede van ongelowiges? Lees weer die verhaal van Kornelius in Handelinge 10. God het nie alleen sy gebede verhoor nie, maar ‘n engel na hom gestuur. Nadat Petrus die evangelie aan hulle verduidelik het, kom Heilige Gees op almal wat na die woord geluister het.

Volgende keer gaan ons na die derde katalis – persoonlike bediening – kyk.

Katalis #3: Persoonlike bediening

Min dinge laat ons geloof so vinnig groei as om in ‘n bedieningsgebied te kom waar ons voel ons nie voorberei is nie. Maar God het dit met Moses, Josua en tot by Paulus gedoen. Jesus plaas hulle voortdurend in onmoontlike situasies. Lees net weer Jesus se eerste vermeerdering van die brood in Matteus 16. Jesus en sy dissipels met 5 000 mans en nog vrouens en kinders is bymekaar. Dit word laat en die dissipels vra Jesus om die mense terug te stuur na die dorpe sodat hulle kos kon koop. Wat sê Jesus vir hulle? Hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Sjoe, hier is nou ‘n geloofstoets. Wat doen jy nou as Jesus vir jou sê om iets te doen en jy weet jy kan dit nie doen nie? Jy kan verskonings maak of vir Hom vertel wat Hy reeds weet: Ons het hier net vyf brode en twee vissies.  Sekere dinge verander nooit nie – insluitend Jesus se reaksie: bring dit vir My hier.

Wat sê Jesus vir ons? Bring net wat jy het en Ek sal daarmee werk. As ons net dit sou doen, sal ons verbasende resultate sien … en ons vertroue in Hom sal toeneem. Bediening dwing ons om voortdurend op God te vertrou. Daarom moet ons mense so gou as moontlik betrokke kry by een of ander bediening. Hulle sal gou uitvind wat hulle nie weet nie en dan is hulle uiters leerbaar. Hulle sal ook gou agter kom of dit die regte bediening vir hulle is. Die grootste voordeel van deel wees van ‘n bediening is dat ons mense met name, gesigte en stories leer ken.

As jy iemand se vertroue in God wil vermeerder plaas hom net in ‘n bediening voordat hy voel hy gereed is daarvoor. Bediening laat mense se geloof groei.

Volgende keer gaan ons na die laaste twee geloofskataliste kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...