Christus se besoek aan die doderyk

image_pdfimage_print

Christus se besoek aan die doderyk

Wat het in die doderyk gebeur toe Jesus in die graf was? Het Jesus die doderyk in dié tyd besoek?

In die Nuwe-Testamentiese apokrief Christus se besoek aan die doderyk kry ‘n mens die idees van iemand wat baie lank ná die tyd van die Nuwe Testament ‘n verhaal geskep het oor hoe Jesus die doderyk besoek het in die tyd toe Hy dood was. Dit begin as volg:

Ons was in die doderyk saam met almal wat van die begin van die wêreld af dood is. Teen middernag het daar in die donkerte van die doderyk iets soos die lig van die son opgekom en begin skyn. Die lig het op ons almal geval en ons kon mekaar sien! Dadelik het ons voorvader Abraham en al die ander stamvaders en die profete baie bly geword en vir mekaar gesê: “Hierdie lig kom van ‘n baie helder bron!” Die profeet Jesaja wat ook daar was, het gesê: “Hierdie lig kom van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit is wat ek voorspel het toe ek nog gelewe het. Ek het gesê: ‘Die land van Sebulon en die land van Naftali, die mense wat in die donkerte sit, het ‘n helder lig gesien.'”

2Daar het toe nog iemand aangekom. Hy was vroeër ‘n kluisenaar in die woestyn. Die stamvaders het vir hom gevra: “Wie is jy?” Hy het geantwoord: “Ek is Johannes, die laaste profeet. Ek het die pad vir die Seun van God gelykgemaak en vir mense gepreek dat hulle hulle moet bekeer sodat God hulle sonde kan vergewe. Die Seun van God het na my toe gekom. Ek het Hom al van ver af gesien en vir die mense gesê: ‘Kyk, daar is God se Lam wat die sonde van die wêreld wegneem!’ Met my eie hand het ek Hom in die Jordaanrivier gedoop en gesien hoe die Heilige Gees soos ‘n duif op Hom afkom. Ek het ook God die Vader hoor sê: ‘Dit is my Seun vir wie Ek lief is. Hy maak My baie bly!’ God het my na die doderyk gestuur sodat ek vir julle moet kom preek en moet kom sê dat God se unieke Seun op pad is hierheen sodat almal wat in Hom glo, gered kan word. Die wat nie in Hom glo nie, sal veroordeel word. Daarom sê ek vir julle almal: As julle Hom sien, moet julle Hom almal aanbid. In die nietige wêreld daarbo het julle afgode aanbid en sonde gedoen. Julle het net hierdie één kans om tot bekering te kom. Julle sal nooit weer ‘n kans kry nie!”

 

Skrywer: Prof Francois Tolmie

 

image_pdfimage_print

You may also like...