Die Christen en die wêreld

image_pdfimage_print

 

Repentance is not merely the start of the Christian life. It is the Christian life – Johannes Calvyn

 

Die Christen en die wêreld

Om argumente te wen, is nie dieselfde as om siele te wen nie. Baie min mense het ‘n argument verloor en is as gevolg daarvan bekeer. Maar Christene is maar te geneig om wanneer hulle met ongeloof te doen het, aan te val in ‘n poging om te wys dat hiulle reg is.

 

Hoe wil die Bybel hê dat ons met ons gemeenskap betrokke moet wees? Paulus sê: ‘n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys (2 Timoteus 2:24 – 25). Petrus sê: Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in hulle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God (1 Petrus 3:15 – 16).

 

Dit is duidelik dat ons dit wat ons sê of dink of waarheen ons op pad is in die Skrif moet kry. Ongelukkig laat ons dikwels toe dat die omliggende kultuur ons aannames en betrokkenheid definieer. As iemand ons op die wang slaan, slaan ons terug. Ons moet

leer om met liefde op vyandskap te reageer. Hulle moet inskiklik wees en altyd bedagsaam teenoor almal (Titus 3:2).

 

In die huidige bestel is Titus 3:1 – 3 een van die gedeeltes wat ons kan help. Paulus skryf hier vir sy leerling: Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Onthou Titus werk in Kreta wat baie vyandig teen die Christelike godsdiens was.

 

Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord (Kolossense 4:6). Altyd vriendelik in gesprekke – ook ons aanmerkings op Facebook. Uiteindelik mag dit die deur vir iemand oopmaak.

 

 

image_pdfimage_print