Gaan ‘n mens onmiddellik hel toe of hemel toe? – Francois Malan

image_pdfimage_print

Michele vra:

Hier is n man wat n praatjie gaan hou oor wat hy deurgemaak het in die hel. Ek is bietjie skepties daarvoor maar aan die ander kant sal ek graag wil hoor. Is dit moontlik dat mens onmiddellik hel toe gaan of Hemel toe as jy doodgaan. Hoekom ek vra, is êrens staan daar dat daar nie tyd in die Hemel is nie en 1 dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag.

Antwoord
Prof Francois Malan antwoord:

Volgens Lukas 16:19-31 het Jesus vertel van ’n bedelaar met die naam Lasarus wat gesmag het om van die oorskiet van ’n ryk man se tafel iets te ete te kry. Toe hy sterf is hy deur die engele weggedra om teen die bors van Abraham te rus. Toe ryk man sterf en begrawe is, het hy sy oë opgehef vanuit die doderyk waar hy gefolter is, en het vir Abraham van ver af gesien met Lasarus teen sy bors. Hy het geroep: Vader Abraham, wees my genadig en stuur Lasarus om die punt van sy vinger in water te doop en my tong af te koel, want ek ly vreeslik in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, Kind onthou dat jy gedurende jou lewe die goeie ontvang het. Nou word hy hier getroos, maar jy word gepynig. En buitendien is daar ’n groot kloof tussen ons en julle gevestig, sodat diegene wat hiervandaan na julle wil oorgaan, nie kan nie, en diegene wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie.

Die naam Lasarus beteken ‘God help,’ en sê waarskynlik iets van sy ingesteldheid teenoor God. Die ereplek langs Abraham veronderstel ’n feesmaal. Die doderyk was volgens die Fariseërs ’n plek van afwagting voor die voleinding. Die Fariseërs het daarop geroem dat Abraham hulle voorvader is, en so word hy nou ook aangeroep. Hy vra om ontferming in sy nood. Sy behoefte staan weer op die voorgrond en Lasarus moet hom bedien. Hoewel Abraham hom ‘my kind’ noem beteken sy natuurlike verwantskap niks vir sy geluk nie. Die groot kloof tussen hemel en hel beteken dat daar in die lewe hierna geen oorgang van die een staat na die ander moontlik is nie. Geen bekering na jou dood nie. Die gelykenis het Jesus vertel na aanleding van die Fariseers se liefde vir geld, en omdat hulle Jesus uitgelag het oor sy prediking (Luk 16:14-15).

2. Hier is n man wat n praatjie gaan hou oor wat hy deurgemaak het in die hel.

Die verdere verloop in Luk 16:27-31 vertel van die ryk man wat vra dat Lasarus uit die dood moet opstaan en sy vyf broers moet gaan waarsku sodat hulle nie ook in die plek van pyniging gaan beland nie. Maar ook dit word geweier as onnodig, want hulle het die wet en die profete in hulle bybel om hulle te waarsku en wat van die Messias-verlosser getuig. Dit is ’n verwysing na die Fariseërs wat toegewy is aan die studie van die wet en die profete. Op die ryk man se pleit dat iemand, wat uit die dood opstaan, miskien sterker staan as Moses en die profete, antwoord Abraham, hulle sal na hom ook nie luister nie. Dit is ook bewys deurdat die leierpriesters nie geglo het toe Jesus uit die dood opgestaan het nie (Matteus 28:12-15).
3. volgens hoe ek die Bybel verstaan, gaan almal saam geoordeel word en waar dit in die Bybel staan “vandag”, beteken dit vandag soos ons dit ken?

In 1 Korintiërs 15 verduidelik Paulus oor die opstanding uit die dood van dié mense wat aan Christus behoort, met die wederkoms van Christus (vers 22-28), en Christus al sy vyande onder sy voete gestel het (vers 25). In verse 35 tot 57 vertel hy hoe die opstandingsliggaam sal wees, hoe almal sal verander by die laaste basuin wanneer ons verganklike liggame met onsterflikheid beklee sal word.

2 Tessalonisense 2 vertel vam die gebeure voor Christus se wederkoms, en 1 Tessalonisense 5:1-11 oor die koms van die Here om deur ons Here Jesus Christus verlossing te verkry (v9).

In Openbaring 20:11-14 word oor die laaste oordeel geskryf en in in Matteus 25:31-46 oor die skeiding van die skape en die bokke met Christus se wederkoms.

In 2 Korintiërs 5 word egter gesê dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ’n gebou het wat van God kom, ’n ewige woning in die hemele, wat nie met hande gemaak is nie.

In Filippense 1:23 sê Paulus hy verlang om heen te gaan en met Christus te wees. Dit is verreweg die beste te beste.
Terwyl ons sterflike liggame begrawe of veras word, en die gelowiges op die opstandingsdag met heerlikheid beklee sal word, is ons self met ons dood reeds by Christus.

4. êrens staan daar dat daar nie tyd in die Hemel is nie en 1 dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag.

In 2 Petrus 3 word oor die wederkoms geskryf. Vers 8-9 lui: By die Here is een dag soos duisend jaar en duisendjaar soos een dag. Die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

God is ewig en by Hom is 1000 jaar gelede vandag, en duisend jaar vorentoe ook vandag. Terwyl ons in ruimrte en tyd dink, is die ewigheid soveel anders.
Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...