Het ons ons godsdiens afgewater? Die hel?

image_pdfimage_print

Unholiness in a preacher’s life will either stop his mouth from reproving, or the people’s ears from receiving. —William Gurnall

Het ons ons godsdiens afgewater? Die hel?

Daar het die afgelope aantal jare heelwat boeke verskyn waarin gesê word dat die kerk sy boodskap afgewater het. (Michael Horton se  Christless Christianity en David Platt se Follow Me. A call to die; a call to live is goeie voorbeelde hiervan) Ons aanvaar sekere waarhede en bid die sondaar se gebed en glo alles is reg – ons is nou Christene. Maar dit is nie waar nie.

Hierdie is vandag ‘n baie kontroversiële onderwerp. Oordeel ‘n God van liefde mense wat verkeerd doen?

Dié wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en dié wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word (Johannes 5:29). In Openbaring 20 beskryf Johannes hierdie laaste oordeel. Hy sien ‘n groot wit troon en Iemand sit daarop. Dan word die boeke oopgemaak en die dooies  word geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het … elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het … As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi.

Jesus self verwys na die hel in Markus 9:42 – 48. Dit is die bekende gedeelte waar Hy onder andere sê: Dit is beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan as dat jy altwee oë het en in die hel gegooi word. Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie. Baie mense glo dat die hel nie ‘n werklikheid is nie of slegs ‘n tydelike straf is. Ander glo weer dat ons hier met simboliese taal te doen het. Maar ‘n simbool van wat? Van ‘n verskriklike plek. Jesus in sy profetiese rede praat van die ewige straf (Matteus 25:46).

Baie mense glo nie meer in die werklikheid van die oordeel en hel nie. Wat kan ons sê?

  • Daar is ‘n oordeelsdag waartydens Jesus Christus alle mense sal oordeel.
  • Dié wat verkeerd gedoen het sal veroordeel word.
  • Hierdie oordeel is vir ewig.
  • God is nie by hierdie mense teenwoordig nie.

En die hemel? Volgende keer gaan ons daarna kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...