God se verbond met Abraham

image_pdfimage_print

We can say where the Church is, but not where she is not – Paul Evdokimov

God se verbond met Abraham

Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou ‘n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ‘n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ‘n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees (Genesis 12:1 – 3. Ons kry ander bewoordings en uitbreidings in Genesis 15, 17 en 22).

Is die Ou Testament nog van waarde? Kan ons nog iets leer uit die Ou Testament?

Christopher J. H. Wright (Salvation Belongs to Our God) wys daarop dat hierdie verbond wat God met Abraham gesluit het die begin van die verhaal van God se verlossingsgeskiedenis met die mens is. Hierdie is ‘n verhaal wat dwarsdeur die Bybel loop.

Hierdie verbond verbind ons verstaan van verlossing met twee belangrike sake:

  • Ekklesiologie – Abraham is die vader van die gemeenskap van God se kinders. Fisies is hy die voorsaat van die Israeliete van die Ou Testament; geestelik is hy die voorsaat van almal – uit alle nasies – wat deur Jesus Christus verlos is. Daarom het die belofte deur die geloof, en dus uit genade, tot Abraham gekom sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net dié wat die wet ontvang het nie, maar ook dié wat glo soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal, soos daar geskrywe staan: “Ek het jou die vader van baie gemaak.” (Romeine 4:16 – 17). Hierdie vers beklemtoon die essensiële eenheid van almal wat die geloof van Abraham deel.
  • Sending. Hierdie verbond sluit in God se belofte dat deur Abraham al die volke van die aarde geseën wees. Almal wat in Jesus Christus glo, is aangestel as God se agente om God se seën aan ander oor te dra.

Wat ook duidelik uit hierdie verbond blyk, is dat verlossing nie individueel kan wees nie:

  • Bybelse verlossing is nie iets wat ek by myself kan geniet nie – verlossing maak my deel van God se geloofsgemeenskap.
  • Bybelse verlossing is nie iets wat ek vir myself kan hou nie – ek moet my seëninge met ander deel.

Kan ek vandag nog iets uit die Ou Testament leer? Hier is ‘n voorbeeld van die tydlose waarhede wat dwarsdeur die Bybel voorkom.

image_pdfimage_print

You may also like...