Ons word oud – Wat lê vir ons voor?

image_pdfimage_print

Christianity is the only religion whose God bears the scars of evil. —Os Guinness

Ons word oud – Wat lê vir ons voor?

J. I. Packer het onlangs ‘n kort boekie oor oud word geskryf: Finishing our Course with Joy. Ek gaan ‘n hele aantal blogs oor oud word skryf en van hierdie boek gebruik maak

2 Korintiërs 4:16 – 5:10 is die basis vir hierdie blog.

Paulus maak ‘n uitgebreide verskoning aan die Korintiërs vir die apostoliese bediening wat hy vervul en wat hulle verkleineer het. Hy het pas sy voorreg om die evangelie van Jesus Christus en daarmee saam God se gawe van die Heilige Gees, te bedien, gevier. Hy erken in 4:7 dat ons maar kleipotte is wat maklik breek. Daarna praat hy oor sy lewe van swaarkry waartoe God hom geroep het (4:8 – 12). Dan: Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe ( 4:16). Hierdie tema van krag gedreineer deur pyn kry ons weer in 6:3 – 10; 11:23 – 29; 12:7 – 10. Hier praat Paulus onder andere van die doring in sy vlees.

 

In Paulus se doel om sy verhouding met die Korintiërs te herstel, teken hy homself as ‘n apostel wat swaargekry het. Dit herinner aan bejaardes wie se liggame vir hulle toenemend probleme gee – pyne en beperkings. Ons word toenemend bewus van ons liggame – hulle is nie meer wat hulle was nie. Maar Paulus se gees was nie gebreek nie. Hy het steeds, ten spyte van swaarkry, vertroue.

Nou volg 5:1 – 10 waarin hy vertel wat die rede vir blydskap en vertroue is. Dit is vier dinge wat aan hom geopenbaar is.

  • Eerste waarheid wat geopenbaar is. Ons weet dat ‘n nuwe liggaam vir elke dienaar van Christus wag (5:1). Paulus gebruik die beeld van ‘n huis in die hemel wat reeds deur God gebou is vir gelowiges om in te woon. Hierdie huise wag net vir ons aankoms. Die liggaam waarin ons tans woon word met ‘n tent vergelyk – ‘n tydelike woning. Paulus, as tentmaker, weet dat hierdie nuwe huise verreweg ‘n beter opsie is.
  • Tweede waarheid wat geopenbaar is. Hierdie skuif na ons nuwe huisvesting sal ons enorm verryk. Ons nuwe opstandingsliggaam is ver beter as ons huidige liggaam. Paulus praat van hierdie veranderingsgebeutenis nie as ‘n gebeurtenis waartydens ons klaar is met ons huidige liggame nie, maar dat ons verder geklee gaan word (5:3 – 4). In hierdie nuwe liggaam sal ons heeltemal gemaklik wees in ons nuwe omgewing. In hierdie nuwe liggaam sal swakheid nooit krag saboteer nie. Wat ons wil doen, sal ons in staat wees om te kan doen. Alles wat tydelik is sal vervang word deur lewe (5:4). Paulus sien hierna vooruit soos ons huidige liggame swakker word. Ons moet ook hierna uitsien. God berei ons voor vir hierdie veranderde liggaam deur in ons die begeerte daarvoor wakker te maak (5:5).
  • Die derde waarheid wat geopenbaar is. In die hemel, beklee met ons nuwe liggame, sal ons Jesus Christus, ons Here, sien en by Hom wees – iets wat tans nie moontlik is nie. Ons doel sal wees om Hom tevrede te stel – net soos dit tans ook reeds geld vir Christene (5:6 – 9).
  • Die vierde waarheid wat geopenbaar is. Ons, saam met alle ander mense, sal te staan kom voor Jesus Christus se oordeel. Paulus dink hier blykbaar dat die gehalte van ons oneindige genieting van Jesus Christus se liefde en en goedheid op een of ander wyse ooreen gaan stem met die gehalte van ons liefde en toewyding aan Hom in ons huidige lewe (5:10) Sy verwysing na die ken van die vrees van die Here (5:11) verwys na die moontlikheid dat onverantwoordelikheid in God se diens mag beteken dat ons nie die volheid van die hemelse vreugde sal geniet nie. Daarom kan hy nie laat slaplê in sy bediening nie. Paulus gee nie direk opdragte aan bejaardes nie, maar ons kan seker wees dat om te ontspan en dinge rustig op te neem nie deel daarvan sou wees nie.
image_pdfimage_print

You may also like...