Sosiale geregtigheid: Levitikus 19:9 – 18

image_pdfimage_print

If you are not going to be better tomorrow than you were today, then what need have you for tomorrow – Rabbi Nachman

 

Sosiale geregtigheid: Levitikus 19:9 – 18

Sosiale geregtigheid is ‘n belangrike onderwerp veral vir jong Christene. Wat sê die Bybel hieroor?  ‘n Gedeelte wat ons baie help is hierdie gedeelte in Levitikus 19. Die hoogtepunt kry ons in vers 18: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Hierdie gedeelte verduidelik dan vir ons hoe hierdie liefde vir die naaste lyk. Dit word in vyf gedeeltes verdeel. Elkeen sluit af met die woorde: Ek is die Here.

  • Besittings (vers 6 – 10: Hierdie is ‘n voorbeeld uit die landbou. Jy moet nie elke koringaar en druiwekorrel afoes nie: Laat dit alles bly vir die armes en vreemdelinge. Paulus stel dit so: Hy moet deur harde werk op ‘n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien; dan sal hy iets hê om vir die armes te gee (Efesiërs 4:28). Die basiese beginsel is eenvoudig: Moenie alles op jouself spandeer nie.
  • Woorde (vers 11 – 12): Praat die waarheid: Julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie ‘n vals eed aflê in my Naam nie. Ons moet baie versigtig met ons woorde wees.
  • Optrede (vers 13 – 14): ‘n Hele paar aspekte word hier hanteer:Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie; jy moet die dagloner stiptelik betaal; jy mag nie ‘n dowe persoon vloek al hoor hy dit nie; jy mag nie ‘n hindernis in die pad van ‘n blinde plaas nie al weet hy nie wie dit gedoen het nie. Die onderliggende beginsel is dat God se kinders nooit swakkes mag uitbuit nie.
  • Die regspraak (vers 15 – 16): Regspraak in die Bybel is regverdig – geen partydigheid nie. Ons kan nie onverskillig  teenoor ander se probleme staan nie. Geen omkopery, geen agterkamer ooreenkomste, geen breek van beloftes nie. Daar is een standaard en dit geld vir almal.
  • Gesindheid (vers 17 – 18): Geen haatdraendheid nie; moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom hou nie; jy mag nie wraak neem nie. Geskille moet openlik met mekaar uitgemaak word.

 Jy moet jou naaste liefhê. Hoe doen jy dit? Levitikus gee hier vir ons ‘n aantal riglyne wat ons met vrug kan gebruik.

 

image_pdfimage_print