Tagged: Apologetiek

image_pdfimage_print

Apologetiek: Plaas dinge in konteks (2)

Every increased possession loads us with new weariness. -John Ruskin

Apologetiek: Plaas dinge in konteks (2)

 [Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

Filippus kry toe vir Natanael en sê vir hom: “Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef.” Maar Natanael sê vir hom: ”Kan daar uit Nasaret iets goeds kom?” “Kom kyk,” het Filippus hom geantwoord (Johannes 1:45 – 46).

Apologetiek: Plaas dinge in konteks (1)

True greatness, true leadership, is found in giving yourself in service to others, not in coaxing or inducing others to serve you. —Oswald Sanders

Apologetiek: Plaas dinge in konteks (1)

 [Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, het Hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê: “Kom hier! Kom saam met My,en Ek sal julle vissers van mense maak.” Onmiddellik het hulle die nette gelos en Hom gevolg (Markus 1:16 – 18).

Apologetiek: Die teologiese basis vir apologetiek

It was well done of Paul to reprove Peter to his face, and it was well done of Peter, to praise Paul in his absence. —Thomas Adams

Apologetiek: Die teologiese basis vir apologetiek

 [Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

Apologetiek is ‘n gewilligheid om saam met God te werk om mense te help om sy heerlikheid te ontdek. Dit gaan nie oor die bemeestering en memorisering van ‘n stel tegnieke wat daarop ingestel is om argumente te manipuleer sodat die regte resultate verkry word nie.

Apologetiek: Benadering tot apologetiek

It must not content us to take our bodies to church if we leave our hearts at home. —J.C. Ryle

Apologetiek: Benadering tot apologetiek

 [Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

Ons benadering tot apologetiek bestaan uit ‘n paar stappe:

  • Verstaan die geloof.
image_pdfimage_print