Tagged: Apologetiek

image_pdfimage_print

Apologetiek: Apologetiek en die kultuur

What is reading but silent conversation?”  — Walter Savage Landor

Apologetiek: Apologetiek en die kultuur

[Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

 Apologetiek gebeur altyd in ‘n spesifieke kulturele konteks. ‘n Benadering wat in een konteks suksesvol was, kan totaal misluk in ‘n ander konteks.

Apologetiek: Die Beperkings van Apologetiek

A fool soon makes up his mind, because there is so very little of it; but a wise man waits and considers. —C.H. Spurgeon

Apologetiek: Die Beperkings van Apologetiek

[Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

As ons die Christelike geloof wil verdedig, moet ons die swak- en sterkpunte van apologetiek ken; ons moet die voorwaardes waaronder dit werk ken; ons moet weet wanneer dinge kan skeefloop.

Apologetiek: Apologetiek en Evangelisasie

The custom of sinning takes away the sense of it, the course of the world takes away the shame of it. —John Owen

Apologetiek: Apologetiek en Evangelisasie

[Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

Christelike apologetiek verteenwoordig ‘n ernstige en volgehoue betrokkenheid met “dié  vrae” soos gevra deur die kultuur, groepe mense en individue.

Apologetiek: Die basiese temas van Christelike apologetiek (2)

Blood, always precious, is priceless when it streams from Immanuel’s side. —C.H. Spurgeon

Apologetiek: Die basiese temas van Christelike apologetiek (2)

[Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

Ons sê dat apologetiek die verdediging van die Christelike geloof is. Wat beteken dit? Van watter take praat ons? Ons het reeds na die eerste taak – verdedig – gekyk. Ons kyk nou na twee verdere take.

image_pdfimage_print