Tagged: Geloofsvrae

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Die opstanding (en die tussentoestand)

Geloofsvrae: Die opstanding (en die tussentoestand) – Adrio König

Die opstanding (en die tussentoestand)

As Christus weer kom, sal Hy die dooies opwek. In ‘n sekere sin sal dit nie regtig ‘n nuwe gebeurtenis wees nie. Die eindopstanding het alreeds begin toe Hy opgestaan het, en moet net by sy koms voltooi word.

Dit is merkwaardig dat Paulus die hele evangelie afhanklik maak van die opstanding: `As die dooies nie opgewek word nie … is julle geloof waardeloos’ (1Kor 15:16-17).

Waarom sou die opstanding van die liggaam só belangrik wees? Na alles is die liggaam tog baie minder werd as die siel. En is dié nie in elk geval al klaar gered voor die persoon se dood nie?

Geloofsvrae: Die Wederkoms van Christus

Geloofsvrae: Die Wederkoms van Christus Adrio König

Die wederkoms van Christus

Daar is vier gebeurtenisse waarna die gelowiges met `brandende harte’ moet uitsien:

  • die wederkoms van Christus,
  • wanneer Hy die dooies sal opwek,
  • alle mense sal oordeel, en
  • die aarde sal nuut maak of ons die ewige lewe sal gee.

Hierdie vier gebeurtenisse is die kern van ons toekomsverwagting. Dit is die enigste profesieë waarop ons nog wag, wat nog nie vervul is nie.

Geloofsvrae: Die toekoms van die Jode

Geloofsvrae: Die toekoms van die Jode – Adrio König

Die toekoms van die Jode

Een van die heel bekendste tekens van die tye is die Jode. Baie Christene glo dat die Jode na Palestina moet terugkeer voor die Here weer kom, en daarom was die stigting van die staat Israel in 1948 vir hulle ‘n sterk getuienis dat die wederkoms van Christus naby moet wees. Dit sou dan natuurlik beteken dat ons hiermee inderdaad een teken het wat tot op daardie datum nog nie vervul is nie sodat die Here in elk geval nie voor 1948 kon gekom het nie.

Geloofsvrae: Die sending

Geloofsvrae: Die sending Adrio König

Die sending

Die sending word dikwels as dié teken van die tye gesien, en wel in die sin dat die Here nog nie weer kan kom nie omdat alle volke nog nie die evangelie gehoor het nie. Daar word veral verwys na Jesus se woorde: `En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom’ (Mat 24:14). Met die eerste oogopslag lyk dit asof ons benadering tot die tekens van die tye hiermee ernstig bevraagteken word.

image_pdfimage_print