Tagged: genade

image_pdfimage_print

Bonhoeffer (17)

Affliction is often that thing which prepares an ordinary person for some sort of an extraordinary destiny. C. S. Lewis

Bonhoeffer (17)

Gehoorsaamheid en Genade

“Men invent new ideals because they dare not attempt old ideals. They look forward with enthusiasm, because they are afraid to look back.” – G. K. Chesterton

Gehoorsaamheid en Genade

Tim Keller het by The Gospel Coalition’s Women’s Conference hieroor gepraat. Hy glo dat die volgorde belangrik is. God het nie vir die Israeliete die wet – die tien gebooie – gegee en gevra dat hulle moet sê dat hulle alles sal doen wat die wet sê nie. Daarna sê Hy nie: “Goed, nou sal Ek julle uit Egipte lei en julle van slawerny verlos,” nie. God het hulle eers gered en toe gesê: “Omdat Ek julle gered het, moet julle my gehoorsaam.”

 

Geloofsvrae: Begrippe vir die heilsweg: Geloof

Geloofsvrae: Begrippe vir die heilsweg: Geloof – Adrio König

Geloof

Ons word deur geloof geregverdig, nie op grond van ons geloof nie, maar op grond van Christus se geregtigheid. Die evangelie is dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog God se vyande was. Glo dit. Vertrou Hom dat Hy gedoen het wat Hy in die evangelie sê. Dan spreek God jou vry van jou sonde. Dan beskou Hy jou asof jy nooit self enige sonde gedoen het nie, ja, asof jy self vir al jou sonde betaal het.

Geloofsvrae: Begrippe vir die heilsweg: Genade

Geloofsvrae: Begrippe vir die heilsweg: Genade – Adrio König

Genade

Ons kan nie anders nie as om hier te begin. Alles wat ons kan sê oor die wyse waarop God ons in die heil laat deel, het sy genade as basis. Ons verdien nie dat God ons red uit die ewige dood nie. Ons het ook niks wat ons kan aanbied wat enige heilswaarde voor Hom het nie. Ons staan met leë hande en bédel voor Hom. As daar iets moet gebeur, moet dit van sy kant af kom.

image_pdfimage_print