Tagged: Kerk

image_pdfimage_print

Die kenmerke van die ware kerk

There have been some who were so preoccupied with spreading Christianity that they never gave a thought to Christ.” ~ C.S. Lewis

 

Die kenmerke van die ware kerk

In Efesiërs 1:15 – 23 kry ons ʼn opsomming van die kenmerke van ʼn ware kerk.  Paulus het gehoor van hulle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges.  Dit is die twee kenmerke van die ware kerk.  Geloof in Christus beteken nie noodwendig liefde vir medegelowiges nie.  Monnike was lojaal aan Christus, maar het hulle onttrek aan mense.  ‘n Ware Christen doen beide; hy besef hy kan sy liefde vir Christus op geen ander manier bewys as deur sy liefde vir sy medemens nie. 

Die doel van die kerk

The church that eats together and prays together stays together –  Michael Bird

Die doel van die kerk

Wat moet die kerk doen tot Jesus Christus se wederkoms? Bybel lees, bid en psalms sing? Goeie dinge, maar daar word meer van die kerk verwag. Kom ons kyk na ‘n paar dinge wat die kerk moet doen.[Om ‘n volledige lys op te stel, sou ek ‘n boek moes skryf.]

  • Evangelisasie en sending

Alle gelowiges behoort opgewonde te wees om die verspreiding van die evangelie te bevorder – hulle verkondig die goeie nuus van die verlossing deur Jesus Christus. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word (Markus 13:10). In Lukas 10 lees ons van die sending van die twee en sewentig. Hulle word uitgestuur met die boodskap dat die koninkryk van God baie naby is. Toe hulle terugkom sê Jesus vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n weerligstraal uit die hemel sien val (10:18).

Die kerk as familie

To be honest is to confront the truth. However unplesant and inconvenient the truth may be, I believe we must expose and face it – Martin Luther

 

Die kerk as familie

‘n Baie algemene beeld wat van die kerk in die Bybel gebruik word, is die van ‘n familie. Watter implikasies het dit? Kom ons kyk na ‘n paar:

  • Die lede versorg mekaar

In ‘n disfunksionele familie is die lede selfsugtig, onafhanklik en individualisties. Hulle probeer nie om mekaar beter te leer ken nie; hulle versorg nie mekaar nie. Maar wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ‘n geloof ‘n mens red? Sê nou daar is ‘n broer of ‘n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan?So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood (Jakobus 2:14 – 17).

Watter kerk is die regte kerk?

Watter kerk is die regte kerk? – Kobus Kok

Sarie vra:

Daar is soooo baie kerke en leerstellings. Watter kerk (denominasie) is die mees Bybel korrek? Net as mens dink NOU het jy die regte plek vir aanbidding opgespoor, is daar weer n dwaalleer wat êrens kop uitsteek!!

image_pdfimage_print