Tagged: Kerk

image_pdfimage_print

Ek gaan alleen kerk toe

Religion is the sunstance of culture, culture is the form of religion – Paul Tillich

Ek gaan alleen kerk toe

Baie mense kom by die kerk aan as die mense begin sing, kry hulle sitplek, luister na die preek en verlaat die kerk sonder om met iemand te praat. Hulle gee en ontvang geen gasvryheid nie; hulle deel nie hulle laste met ander nie; hulle help nie die swakkes nie; stram verhoudings word nie herstel nie; hulle is nie bly saam met ander nie; hulle huil nie saam met ander nie. Jy kan geen intimiteit in die kerk verwag as jy jou van almal onttrek nie.

Martin Luther en die kerk

Man’s first faculty is forgetting – Albert Camus

Martin Luther en die kerk

Een van die strydpunte tydens die Hervorming was die kerk: Wat is die kerk? Die antwoord: Die gemeenskap van die heiliges/gelowiges. Dit lei tot ‘n verdere vraag: Maar hoe kan ‘n arm verwarde persoon weet waar om sulke mense te kry? Luther identifiseer sewe tekens om hierdie mense te help om ‘n ware kerk te identifiseer:

Wat is die kerk? Maak ons dit moeilik vir mense om deel van die kerk te wees?

Pray as if everything depended upon God and work as if everything depended upon man. Francis Cardinal Spellman

Wat is die kerk?  Maak ons dit moeilik vir mense om deel van die kerk te wees?

Ek gaan baie gebruik maak van Andy Stanley se boek: Deep and Wide: Creating Churches Unchurched People Love to Attend (2012).

Ons kan baie by die vroeë kerk leer. Baie vroeg in die geskiedenis van die kerk hoor heidene die evangelie en glo. Hulle wou by hierdie vergadering van Christene aansluit. Maar hierdie vergadering bestaan veral uit Jode. Nou was die Joodse Christene nie gereed hiervoor nie – Jesus Christus was immers hulle Messias. Mettertyd ontstaan daar gemeentes wat grotendeels uit nie-Jode bestaan. Nou die vraag: Moet jy eers ‘n Jood word voordat jy ‘n Christen kan word?

Wat is die kerk? Is die kerk regverdig en konsekwent?

It does not matter how great the pressure is, only where the pressure lies. Do not allow the pressure to come between you and the Lord – Hudson Taylor.

Wat is die kerk?  Is die kerk regverdig en konsekwent?

Ek gaan baie gebruik maak van Andy Stanley se boek: Deep and Wide: Creating Churches Unchurched People Love to Attend (2012).

Kerke moet regverdig en konsekwent wees. Klink logies. Maar kyk na Jesus.  Was Hy altyd regverdig en konsekwent soos ons dit verstaan? Hy gee voorkeur behandeling aan drie van sy twaalf dissipels; Hy genees net sommige mense; Hy voed nie elke honger skare nie; Hy stop in die middel van ‘n parade en nooi Homself om by Saggeus te gaan eet – hoekom Saggeus? Kyk na wat gebeur by die bad by Betesda (Johannes 5).

image_pdfimage_print