Wat is ‘n Christen?

image_pdfimage_print

 

“God, and God alone, is man’s highest good.” Herman Bavinck

Wat is ‘n Christen?

Baie mense dink hulle is Christene, want hulle ouers was Christene of hulle het ‘n gevoel van bewondering vir Jesus Christus of hulle woon gereeld eredienste by. Dit is alles oppervlakkig. As die Christelike geloof net dit is, is dit iets vals. Die ware Christelike geloof is ‘n saak van die hart. Baie skade is al gedoen deur mense wat sê dat hulle Christene is terwyl hulle in werklikheid nie Christene is nie.

Christene is nie noodwendig “beter mense” as nie Christene nie. Deur die Heilige Gees besef hulle dat hulle sondig is en hulp nodig het. Hulle kom na Jesus Christus en hulle begin verander, maar hulle het nog ‘n lang pad om te loop. Hulle hou steeds aan om te sondig. Christene is nie in hulle denke en dade volmaak nie.

Hoe verskil die denke van ‘n Christen en nie-Christen? Dit verskil ten opsigte van die fundamentele aannames wat hulle maak. Christene onderwerp hulle aan wat God ons deur Jesus Christus geleer het – dit wat ons in die Bybel kry. Nie-Christene maak ander aannames. Hulle gebruik ander standaarde in hulle denke – elke persoon moet vir homself oordeel, want hy is outonoom. Die Christen, daarenteen, sif elke idee en gebruik dan vir God as standaard, want hy weet dat God die bron van alle waarheid is.

Kan Christene dan met nie-Christene kommunikeer? Beslis, want alle mense is na die beeld van God geskape. Christene moet dit egter baie duidelik maak, dat hulle nie met nie-Christene se aannames saamstem nie – ons sien die waarheid verskillend

 

image_pdfimage_print