Die Eerste Brief van Johannes (15)

image_pdfimage_print

Die Eerste Brief van Johannes (15) – Jan van der Watt

Deel 4: Al die verskil – in wat die gemeentes doen

Hoofstuk 14: Vra en …?!.

  1.  Bid en jy sal ontvang!

Die sprokie van die feë wat aan die arm man drie wense gegee het, het menige kind—en waarskynlik ook grootmense—se verbeelding al op hol gejaag. Dink aan die moontlikhede om te kan wens vir net wat jy wil hê en dit te kan kry! Ongelooflik!

(1) Lees 1 Joh. 3:22 en Joh. 14:13–14. Wat gebeur volgens hierdie verse as ons vra?

 

(2) As jy nóú kan kry wat jy vra, wat sal jy alles vra?

(3) Glo jy dat jy alles sal kry wat jy in gebed vra? Waarom sê jy so?

(4) Hoe weet ’n mens wanneer God gebede verhoor?

 

Gebed is ’n gesinsgesprek

Mense verstaan die beloftes wat God oor gebed maak dikwels verkeerd. Inderdaad sê Jesus dat Hy aan die gelowige sal gee wat hy vra, maar wat presies word daarmee bedoel?

Weer eens moet ons aan die gelowiges dink as die gesin van God. Hierdie gesin speel as groot span saam in die spel van die lewe. Hulle belange is verweef. Die indiwiduele gelowige is nie noodwendig oor homself bekommerd nie, maar oor die voordeel en die belang van die groep. As hy met die Pa van die gesin gaan praat, vra hy nie vir dinge wat homself maar nie die gesin kan bevoordeel nie. Wat vir hom belangrik is, is dat wat hy van die Pa vra, tot voordeel van die gesin moet wees.

Jou gebede moet die voordeel van die gesin as doel hê!

Wie so bid, ontvang.

Dit is eintlik baie logies as ’n mens besef dat Johannes nie wil hê gelowiges moet hulleself as indiwidue sien nie, maar as belangrike groeplede van die gesin van God (of van die liggaam van Jesus soos Paulus in 1 Kor. 12 sê). Kyk na die volgende voorbeeld:

Jy speel in die Springbokrugbyspan. Sal jy in die wedstryd vir die skeidsregter vra vir ’n roomys wat jy eers rustig langs die veld wil gaan klaar eet terwyl jou span op die veld swoeg? Nee, jy sal net die veld wil verlaat as jy seergekry het en nie jou beste kan lewer nie. Jy sal gou hulp gaan kry sodat jy so goed as moontlik ter wille van jou span verder sal kan speel. Wat jy dus vir die skeidsregter vra, is altyd tot voordeel van jou span. Anders is jy ’n swak, selfsugtige speler.

Presies dieselfde word met “vra en jy sal kry” bedoel. Jou gebede moet gerig wees op die voordeel van die gesin van God. As jy vir jouself bid, moet dit wees om jou so effektief as moontlik vir jou gesin te maak.

(1) Wie besluit uiteindelik wat effektief en goed vir die gesin van God is?

(2) Hoe pas die belofte van 1 Joh. 5:14–15 in by wat hierbo gesê is?

(3) Om dit nog duideliker te maak: Wat is die belangrike voorwaarde vir ’n gebed om verhoor te word? Waarom sê jy so?

Jou gebede moet die voordeel van die gesin as doel hê! Wie so bid, ontvang.

Daarom kan Johannes ook die woord “vrymoedigheid” in 1 Joh. 5:14 gebruik. Soos ’n kind wat die pa se gesin wil bevoordeel opgewonde na sy pa gaan, so moet en kan ons met vrymoedigheid na God gaan! God wil graag na ons luister.

 

So ’n gebed doen meer aan jou as aan God

Dit is interessant wat gebed “volgens die wil van God” aan jou as gelowige doen!

Dit is eintlik baie logies:

Jy word by ’n werk aangestel as iemand wat artikels moet aankoop. Maar jou aanstelling staan onder die streng voorwaarde dat jy alleen mag aankoop wat tot voordeel van die firma is—en nie noodwendig wat jy wil nie. Hoe sal dit die manier beïnvloed waarop jy die aankope doen? Verduidelik ook waarom dit jou aankope so beïnvloed.

“Gebed volgens die wil van God” beteken dat jy al meer en meer die wil van God vir jou eie lewe sal soek. In jou gebede sal jy besig wees om jou lewe meer en meer in ooreenstemming met die wil van God te bring.

Gebed sal jou nader en nader aan die wil van God bring. Dit sal jou

meer in ooreenstemming bring met wat God vir jou

en jou lewe beplan.

Gebed sal jou dus nader en nader aan die wil van God bring. Dit sal jou meer in ooreenstemming bring met wat God vir jou en jou lewe beplan.

So is gebed nie eintlik ’n manier om God se “arm te draai” nie. Jy sal dit buitendien nie regkry nie. Volgens Johannes is gebed ’n belangrike manier om jou lewe meer en meer in die hand van God te plaas.

In jou gebed moet jy gedurig vra na jou plek en bydrae tot die gesin van God.

Eet jy “roomys langs die veld” of speel jy jou hart uit vir die “span van God”. As jy jouself met die “roomys in die hand” betrap, moet jy weer ’n keer nadink oor die rol wat God aan jou in sy gesin gegee het.

En die plek waar jy hierdie soort vrae uitsorteer, is natuurlik op jou knieë!

 

Kom bid

Gebed is nie eintlik iets om baie oor te praat nie, maar om te doen.

Uit wat tot nou toe gesê is, is dit duidelik dat daar ook baie “voorafdenke” in gebed gedoen moet word. Jy moet oor jou eie lewe nadink, oor jou rol in die gesin van God. Jy moet nadink hoe ’n goeie “spanlid” jy is en waarvoor jou Pa jou wil gebruik, en so kan jy aangegaan.

In jou gebed moet jy gedurig vra na jou plek en

bydrae tot die gesin van God.

Gebruik nou die res van die tyd om presies dit te doen. (Gebruik tyd om met God te gesels. Moet dit nie te vinnig doen nie. Hoe rustiger, hoe beter).

(1) Hoe lyk jou gebedslewe? Voel jy dit is vir jou die moeite werd?

(2) Waaroor en waarvoor bid jy die meeste?

(3) Hoe sien jy jou rol in die gesin van God?


Gebruik nou tyd en bid

(1) Bid vir dit waarvoor jy dink God jou die graagste sal wil gebruik.

(2) Bid dat God jou meer en meer in pas met Hom sal bring.

(3) Sê vir God jy is syne.

Dink deeglik na oor wat jy pas gedink en gedoen het. Dit is dinge hierdie wat ’n mens se lewe verander!

Dink hoe jou lewe gaan uitsien as jy alles gaan kry wat jy vra … soos God dit wil hê!

Loof en dank God vir gebed.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...