Leer en lewe

image_pdfimage_print

 

Hope without a time of fulfillment is a delusion – Graeme Goldsworthy

 

Leer en lewe

Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as dié wat na jou luister (1 Timoteus 4:16). Let daarop dat Paulus  die lewe en die leer beklemtoon, want ons kan op beide gebiede oortree.

  • Let goed op jou leer

Die ware evangelie  lei tot geloof. Dan moet die vals evangelie tot ‘n ramp lei. Daar is sekere waarhede wat dikwels vermy word, want mense val hulle dikwels aan. Wat is hierdie waarhede wat vermy word?

  • Leer dat God se oordeel sal kom. Baie mense vermy hierdie onderwerp, want hulle is bang dit skrik mense af. As ons niks van God se oordeel sê nie, kan mense hulle eie begeertes volg.
  • Leer dat God elkeen van ons gaan oordeel. Mense moet hulle eie hulpeloosheid besef. God oordeel nie net “mense daarbuite” nie. As ons dit verstaan, verdiep ons verstaan van God se genade en barmhartigheid.
  • Leer dat hoop alleen in Jesus Christus te vinde is. Dit gaan nie oor wat ons doen nie, maar oor wat Jesus Christus reeds vir ons gedoen het. Mense moet besef dat hulle ‘n Verlosser nodig het.
  • Leer dat Christene nie die volheid van verlossing reeds in hierdie lewe sal geniet nie. Om te leer dat die voordele om Jesus te volg tot hierdie lewe beperk is, is verkeerd.
  • Leer hoe maklik dit is om onsself oor ons verhouding met God te mislei. Almal wat sê dat hulle Christene is, is nie Christene nie. selfs mense wat geestelik dood is, kan opgewonde raak oor sekere programme in die kerk. Daarom: Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe (2 Korintiërs 13:5).

Het ons hierdie dinge geleer in ons gemeente?

 

  • Let op jou lewe

‘n Verkeerde lewe is net so vernietigend soos verkeerde leer. Hierdie vrugtelose, daadlose geloof is nie ware geloof nie. Dit is dood en kan ons nie red nie. Mense kyk na ons. In die vroeë kerk was daar drie algemene foute wat steeds teenwoordig is. Kom ons kyk na hulle:

  • ‘n Kerk sonder heiligheid is ‘n fout. Christus het gesê dat ons heilig moet wees soos Hy heilig is. Maar dan mag ons nie onderrig oor sonde vermy nie. In baie gemeentes is daar geen aanspreeklikheid tussen lidmate nie, want die gemeente laat plek vir ons huidige kultuur se klem op individualisme. As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie (1 Johannes 1:6). Hy gaan verder: Iemand wat sê: “Ek ken Hom,” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in Hom nie (1 Johannes 2:4). Die geloofsgemeenskap moet God se karakter weerspieël.
  • Die is ‘n fout om ‘n kerk sonder lyding te verkondig. Dan mislei ons mense oor waarvan God ons verlos het. Hy red ons van morele bankrotskap en die dood. Lyding is ‘n prominente tema in Petrus se eerste brief. As jy baie vals bekeerlinge wil hê, vertel vir hulle dat God ‘n gratis gawe sonder enige opoffering gee.
  • Dit is ‘n fout om ‘n kerk sonder liefde te verkondig. As liefde nie die gemeete kenmerk nie, sal dit nie ware Christene lok nie. Ons praat van liefde wat vir jou ongemaklik is. Oppas vir geestelike waarhede verkondig uit dooie harte.

 

 

 

image_pdfimage_print