Die Groot Geloofswoordeboek: Luther en Lutherse Kerke

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Luther en Lutherse Kerke

Luther

Martin Luther (1483-1546) het die *Kerkhervorming in Duitsland begin. Die datum wat simbolies daaraan geheg word, is 31 Oktober 1517 toe hy 95 stellings teen die kerkdeur in Wittenberg vasgespy­-ker het. As priester in die Katolieke Kerk het hy ‘n groot stryd ge­had oor hoe ‘n mens gered kan word. Hy het die *geregtigheid (eise) van God gevrees omdat hy oortuig was dat ‘n mens nie daaraan kan voldoen nie. Na baie Bybelstudie het hy uit Romeine en Galasiërs geleer dat God nie net geregtigheid van ons eis nie, maar ook ge­regtigheid aan ons skenk, dat ons nie deur ons goeie werke gered word nie, maar deur die genade van God wat geregtigheid aan ons skenk op grond van die verdienste van Christus. Ons moet hierdie geregtigheid in die geloof aanvaar, wat net ‘n ander manier is om te sê ons moet die genade van God aanvaar wat Hy deur Jesus aan ons gee.

 

Lutherse Kerke

Daar het ‘n hele aantal Lutherse Kerke ontstaan wat vandag oor groot dele van die wêreld versprei is. Die Piëtisme is ‘n gees­te­like beweging wat in hierdie kerke ontwikkel het met groot sendingondernemings veral in die negentiende eeu. Hulle het ‘n reu­se­bydrae tot die vestiging van die evangelie in Suider-Afrika ge­maak. In ons land is daar minstens twee bekende Lutherse Kerke: die Evangeliese Lutherse Kerk en die Vrygemaakte Lutherse Kerk. Tra­disioneel is hierdie kerke se eredienste ‘n bietjie meer formeel as die kerke in die *Gereformeerde tradisie.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...