Die Here het vir my ʼn spesiale werk (Amp(te))

image_pdfimage_print

Die Here het vir my ʼn spesiale werk (Amp(te))

Die tipiese kerkwoord “amp” word gebruik vir ʼn spesiale posisie wat iemand in die kerk het met die oog op spesifieke dinge wat gedoen moet word.

Die “ampte” verskil van kerk tot kerk. So kry ʼn mens byvoorbeeld dominees/pastore, priesters, diakens, ouderlinge, biskoppe, en so aan. In van die protestantse kerke word die “ampte” gewoonlik beperk tot drie, naamlik ouderlinge, diakens en dominees/pastore. Dominees moet sorg dat die Woord van God gereeld en reg verkondig word. Ouderlinge moet kyk dat alles in die gemeente reg en goed gebeur. Hulle moet regmaak as daar iets verkeerd gaan. Diakens moet die materiële sake van die gemeente bestuur, byvoorbeeld deur geld in te samel en om die armes te help.

Daar is deesdae die gevoel dat daar meer “ampte” as net drie in ʼn gemeente moet wees. Elke ding wat in die gemeente gebeur, is tog belangrik en daarom moet ʼn mens nie die een meer belangrik as die ander laat lyk deur die een “‘n amp” te maak en die ander nie. Daar is tog baie meer as drie take in die gemeente, byvoorbeeld, daar is mense wat die jongmense oplei (kategete), of ʼn ou of meisie wat leiding neem onder die jongmense van die gemeente. Hulle beklee mos ook spesifieke posisies in die gemeente en doen spesifieke dinge vir die Here. Hulle werk is tog nie minder belangrik as die ouderling of diaken s’n nie.

 

Boek: Geloof in Aksie-Bybel
Skrywers: Prof Jan van der Watt, Dr Stephan Joubert, Dr Johan Smith
Uitgewers: Christelike Uitgewers Maatskappy

image_pdfimage_print

You may also like...