Die koninkryk van God in die Nuwe Testament: Die koninkryk vandag (6)

image_pdfimage_print

“To believe [the Gospel] when you wish it, and then disbelieve [it] when you wish it, is to believe nobody but yourself.” —St Augustine   

 

Die koninkryk van God in die Nuwe Testament: Die koninkryk vandag (6)

Die koninkryk van God is ‘n baie algemene tema in die Bybel. Ek gaan ‘n hele aantal blogs gebruik om te probeer vasstel wat dit is en hoekom dit belangrik is. Ek gaan onder ander gebruik maak van The Kingdom of God: Christopher W. Morgan en Robert A. Peterson (reds) 2012.

Wat moet God se mense doen in die koninkryk om die aansprake van Christus oral in die skepping te bevorder?

 

Behoefte

Wat het mense nodig om volledig mens te wees? Elke mense het die behoefte om met die drie-enige God te kommunikeer. Dit is ons grootste behoefte. Maar die mens het ook ander behoeftes.

Mense het veral die geleentheid om hulle volle potensiaal te bereik nodig – dit wat dit beteken om na God se beeld gemaak te word. Dit is meer as net die uitdeel van geld. Ons moet hulle menslike potensiaal ontsluit en hulle bemagtig. Wat ons nodig het, is ‘n raamwerk wat menswaardigheid bevorder. Dit beteken ons woon in ‘n samelewing wat basiese menseregte erken en uitleef.

 

As ons die behoeftes van die minderbevoorregtes wil hanteer, moet die kerk sy roeping aanvaar as dié instelling wat die deugde van die gemeenskap moet vorm. Die kerk moet alle pogings om menswaardigheid te bevorder ondersteun. Die kerk moet alles in sy vermoë doen om te verseker dat mense in harmonie kan saamleef. Die rol van die kerk is noodsaaklik, want die kerk verseker dat God se getroue mense onderhou word en groei.

 

Gevolgtrekking  

In die praktyk van die koninkryk van God is die heerlikheid van God en die beeld van God baie belangrik. As ambassadeurs van die koninkryk moet ons hierdie heerskappy van God aan die hele wêreld bekend maak. Ons het agt elemente bespreek wat as beginpunt moet dien. Goeie bedoelings sonder omsigtigheid wat deur die Bybel geïnspireer is, is nie voldoende nie.

 

Ons doel in die koninkryk is om op God se genade te reageer deur sy heerlikheid vir die wêreld te wys sodat ons ander kan uitnooi om te proe en te sien hoe goed God is.

 

image_pdfimage_print

You may also like...