Die lidmate loop weg

image_pdfimage_print

I believe Satan to exist for two reasons: first, the Bible says so; and second, I’ve done business with him. —D.L. Moody

Die lidmate loop weg

Gary McIntosh en Charles Arn (What Every Pastor should Know) het onlangs oor die behoud van lidmate geskryf. Twee belangrike bevindings was:

  • Van al die lidmate wat die gemeente verlaat, doen 82% dit binne die eerste jaar. As die gemeente lidmate wil behou, moet hy sy pogings op die eerste jaar na ‘n lidmaat by die gemeente aangesluit het, fokus.
  • Meeste nuwe lidmate gee die gemeente ‘n ses maande tydperk. Slaag die gemeente die toets, bly die lidmaat gewoonlik nog ‘n verdere ses maande. Daarna is die lidmaat waarskynlik opgeneem in die gemeente.

Die vrae wat hierdie lidmate na ses maande vra, is gewoonlik:

  • Het ek vriende in die gemeente gemaak? Diegene wat die gemeente verlaat,het meestal  twee of minder as twee vriende in die ses maande gemaak.
  • Is daar ‘n plek in die gemeente waar ek inpas? Is hierdie persoon by ‘n klas of groep ingeskakel?
  • Wil die gemeente my werklik hê? Is die ander lidmate nog so vriendelik as toe ek by die gemeente aangesluit het? Word ek aangemoedig om by die bedienings betrokke te raak?

Die lidmaat  mag dalk nie die vrae vra soos gestel nie, maar hierdie drie sake is vir hom krities belangrik. As die lidmaat goed voel oor hierdie drie vrae sal hy gewoonlik nog ses maande bly. Daarna evalueer hy weer die gemeente en wel oor die volgende drie sake:

  • Is my vriende so goed soos ou vriende? Die gehalte van die verhoudings word nou bepaal.
  • Hanteer die groep my behoeftes? Na ses maande vra die lidmaat of sy belegging in tyd in die gemeente of kleingroep die moeite werd is.
  • Is my bydrae belangrik? Almal wil deel wees van iets groter as homself. Lidmate sluit by ‘n gemeente aan met hierdie verwagting.

Ek dink meeste van ons is bekend met die ses vrae. Wat vir my baie interessant was, is die tydperke. Lidmate gaan hierdie vrae vra en hulle antwoorde gaan bepaal hoe hulle reageer – bly hulle of gaan hulle. Hierdie vrae help ons ook om te bepaal waaraan ‘n gemeente aandag moet gee as hy die nuwe lidmate wil behou.

image_pdfimage_print