Ek is terneergedruk (4)

image_pdfimage_print

 

The most pressing question on the problem of faith is whether as man as a civilized being can believe in die divinity of the Son of God, Jesus Christ, for therein rests the whole of our faith (Fyodor Dostoevsky).

 

Ek is terneergedruk (4)

[Terneergedruk = ontmoedig; bedruk maak – HAT. Dit moet onderskei word van depressie wat ‘n mediese toestand is en dikwels behandeling nodig het.]

Terneergedruktheid is ‘n algemene toestand in ons samelewing – ook onder Christene. ‘n Baie goeie gevallestudie is die profeet Elia. Na die gebeure op Karmelberg word Elia baie terneergedruk/ mismoedig, maar God, in sy genade, hernuwe weer sy dienaar. Ons gaan veral na twee aspekte van die verhaal kyk:

  • Elia se geestelike depressie; en
  • God se reaksie daarop.

Ek gaan onder andere van Tony Merida se Exalting Jesus in 1 & 2 Kings gebruik maak. Ons gaan veral na Hoofstuk 19 kyk.

 

Ons kyk verder na die oorsake vir Elia se terneergedruktheid.

 

  • Elia glo halwe waarhede

Hierdie halwe waarhede lei tot gevooelens van selfgeregtigheid, selfbejammering en selfbelangrikheid. Elia sê: Want ek is niks beter as my voorvaders nie. Later sê hy: Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek, Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Deel van hierdie stelling was waar – die meerderheid mense het God verlaat. Die altare was egter herbou. Wat van die profete? Is dit nie die Baälprofete wat vernietig is by Karmel nie? Elia meng die waarheid en valshede. Hy sê dat hy ywerig vir die Here was. Waar, maar kyk nou na hom. Hy hardloop weg vir Isebel. Hy het geen rede om te spog nie. Die Here vra vir hom wat hy daar soek.

 

In plaas van berou en vir genade vra, vergelyk hy hom met ander. Dit is wat mense wat hulleself wil regverdig doen. Hulle vergelyk hulle met ander. Dink aan die Fariseër en die tollenaar. Glo jy jy is beter as ander mense? Glo jy jy is die enigste persoon met ywer? Oppas vir die sonde van selfregverdiging.

 

Let ook op dat Elia homself as belangrik beskou. Hy is al een wat oorgebly het wat God nog dien. Elia glo hy was die laaste gelowige. As hy die handdoek sou ingooi, gaan God verloor. Hy het sekere dinge vergeet soos God se belofte aan Dawid en die honderd profete wat Obadja versteek het. God sê later vir hom dat Hy in Israel nog 7000 laat oorbly het. Elia is besig om sy belangrikheid te oordryf. Natuurlik was hy belangrik, maar hy was net ‘n dienaar van Israel. Hierdie gevoel van selfbelangrikheid ontwikkel maklik in ons harte. Ek mag glo ek is die enigste een wat omgee vir gebed, geregtigheid, dissipelskap of evangelisasie. As dit is hoe ek voel, sal my trots op een of ander stadium in wanhoop verval.

 

Let ook op Elia se selfbejammering: Hulle soek my ook om my om die lewe te bring. Nie waar nie. Isebel wou sy lewe neem, maar nêrens lees ons dat die hele Israel sy lewe wou neem nie. Selfbejammering gebeur as jy die probleem oordryf. Terneergedrukte mense doen dit: hulle laat dinge altyd erger klink as wat dit in werklikheid is.

 

Om halwe waarhede te glo, is ‘n versoeking vir ons almal. Om ons geregtigheid, belang en probleme te oordryf voed ons – ons moet dit beveg. Hoe: deur die suiwer waarheid van die evangelie te vertrou.

Ons spandeer te veel tyd om na onsself te luister. Ons moet onthou ons verlede is uitgevee. Is jy gedreineer? Geïsoleerd? Teleurgesteld? Glo jy halwe waarhede wat lei tot gevoelens van selfgeregtigheid, selfbejammering en selfbelangrikheid? Wat ons nodig het is ‘n goeie dosis genade en waarheid wat ons in Jesus Christus kry.

 

Volgende keer gaan ons na God se reaksie op hierdie gebeure kyk.

 

image_pdfimage_print