Die Sondaar se gebed

image_pdfimage_print

We need never shout across the spaces to an absent God. He is nearer than our own soul, closer than our most secret thoughts. —A.W. Tozer

 

Die Sondaar se gebed

David Platt het die kat in die hoenderhok gegooi toe hy sekere negatiewe opmerkings oor die doeltreffendheid van die ‘Sondaar se Gebed’ gemaak het.

Hierdie gebed het die volgende elemente:

  • Ek erken ek is ‘n sondaar;
  • Ek het Christus nodig;
  • Ek vertrou in Christus; en
  • Ek beloof om Hom te gehoorsaam.

Hierdie gebed is die standaard vir duisende evangeliste, predikers en ouers.

 

Nou het Scot McKnight hom by David Platt aangesluit. Wat is hulle beswaar teen hierdie gebed?

  • Die hart van die reaksie op die evangelie in die NT is berou, geloof en die doop (wat belydenis insluit). Ons kan berou en geloof in hierdie gebed inlees, maar die doop en belydenis gaan verder as hierdie gebed.
  • Die gebed word vir baie mense kwasi-magies. Baie mense glo dit is voldoende en doeltreffend: as jy hierdie gebed gebid het, het jy genoeg gedoen. Jy het niks meer nodig nie en verlossing het plaasgevind. Die gebed vervang vir baie mense Jesus self. In plaas daarvan om verlossing in Jesus te soek en te weet dat Hy alleen verlossing moontlik maak, verplaas sommige hulle geloof na wat hulle self gedoen het om die verlossing te begin. Hulle fokus nie op Jesus Christus nie.
  • Die gebed word gedryf deur ‘n denksisteem wat glo dat verlossing ‘n eenmalige besluit is. Verlossing is ‘n ware, lewensveranderende ondervinding. Die gebed lei nie mense in daardie rigting nie. Jesus het mense opgeroep om dissipels te word … nie om besluite te neem nie.

 

Die probleem is dat die sondaar se gebed dikwels ‘n oppervlakkige optrede is wat ver tekortskiet van wat die evangelie van ons verwag.

 

Hierdie laat ‘n mens dink. Hierdie gebed word baie algemeen in baie kerke aanvaar. Miskien is dit goed om weer daaroor te dink.

image_pdfimage_print

You may also like...